Karriera

Gjej mundësinë

Digicom është kompani që rritet dhe kërkon punonjës dinamik dhe të përkushtuar.

Mundësi e re punësimi për të interesuarit!
Digicom, operatori i vetëm 100% me fibër optike, vijon të rritet si kompani dhe të kërkon ty të bëhesh pjesë e ekipit tonë.
Nëse je dinamik(e), i/e përkushtuar ndaj rezultateve dhe dëshiron të bëhesh pjesë e  Digicom të ftojmë të aplikosh për pozicionet e mëposhtme.

Ҫdo ditё po rritet numri i klientëve të cilët i besojnё teknologjisё sё rrjetit tonё me fibra optike dhe shërbimit që ne ofrojmë.

Sepse ne ofrojmë atë që premtojmë!

Pozicionet e lira:

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Plotësimi dhe hedhje e kontratave në Kërkim online për portofol klientësh të agjentëve dhe shpërndarja e tyre.
 • Marrja në telefon e klientëve për pagesat mujore.(Churn)
 • Raporte për klientët e biznesit.(faturuat,pagesat) Ndjekja e instalimeve për biznesin.
 • Marrja në telefon e klientëve që hasin probleme me shërbimin, zgjidhja e tyre me departamentet përkatë
 • Komunikim nëpërmjet emaileve sipas kërkesave të klientë
 • Mirëmbaj marrëdhëniet me klientë
 • Percjell informacion,analiza, dhe përmbledhjet ditore të aktiviteteve të punës drejtuesve të kompanisë.
 • Zgjidh çdo problematikë apo ankesë të klientëve që vijnë nëpërmjet telefonit,suportit,shitjeve,financës etj.
 • Ofron informacion për shërbimet,çmimet sipas kërkesave të klientëve;
 • Ndihmon stafin e shitjeve me dokumentacionet e nevojshme si oferta, kontrata.

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

 

DETYRAT KRYESORE

 • Prezanton, promovon dhe shet produkte/shërbime duke përdorur argumenta të forta.
 • Analizon kërkesat e klientëve potencial për të përmbushur nevojat e tyre.
 • Krijon, zhvillon dhe mban marrëdhënie profesionale me klientët.
 • Përshpejton zgjidhjen e problematikave dhe ankesave për të maksimizuar kënaqësin e klienteve.
 • Arrin objektivat dhe rezultatet e shitjeve të dakortësuara.
 • Koordinon procesin e rregjistrimit të klientit në CRM me departamentet e tjera.
 • Zgjedhja në bashkepunim me ekipin e shitjes të territorit të caktuar ku do të bëhët promovimi.
 • Mbledhja e kontakteve në terren (bazuar ne targetin ditor)
 • Raportimi i të dhënave ditore te supervizorja e shitje.
 • Follow up i kontakteve të portofolit të  tij.
 • Ndjekja e takimeve ditore.
 • Kryerja  e negociatave për nënshkrimin e kontratave me klientët në stendë ose takim.
 • Sugjeron produkte të reja për të plotësuar kërkesat specifike të klientëve.

KRITERET KRYESORE

Edukimi: Te kete mbaruar universitetin

Gjuhe te huaja: Anglisht,

Të jetë i komunikueshëm.

Të jetë i aftë të punojë në grup dhe nën ngarkesë.

T’ju përshtatet orareve të ndryshme të punës.

Të ketë eksperiencë në marrëdhëniet me klientët.

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

 

Nëse jeni të interesuar për një nga pozicionet që janë të hapura, ju lutem dërgoni CV tuaj nëpermjet formës që shfaqet në çdo aplikim.

Ne do ju kontatojmë për një intervistë në rast se profili juaj përputhet me kërkesat e pozicionit.

Pas intervistës vetëm  kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për hapat e mëtejshëm.

 

Ju urojmë suksese