TREGUESIT E CILËSISË SË SHËRBIMEVE

Digicom monitoron cilësinë dhe sa më poshtë mund të gjeni rezultatet e cilësisë së shërbimeve.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë i gjeni këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit i gjeni këtu.Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë i gjeni këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit i gjeni këtu.Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2019 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2019 këtu.Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-të 2019 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2019 këtu.Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2020 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2020 këtu.Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-të 2020 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2020 këtu.Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2021 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2021 këtu.Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-të 2021 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2021 këtu.Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2022 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2022 këtu.Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-të 2022 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2022 këtu.Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2023 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2023 këtu.Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-të 2023 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2023 këtu.