Paketa Telefoni

100% cilësi dhe pastërti zëri.

Telefoni


Komuniko me të afërmit me cilësi dhe pastërti maksimale zëri. Zgjidhni telefoninë me 100% fibër optike për më shumë qëndrueshmëri dhe besueshmëri.

Klientët e lidhur me rrjetin Digicom me 100% fibër optike, mund të shijojnë telefonata me kualitet të lartë zëri.

Detaje mbi paketat e telefonisë

 • Paketat mund të aktivizohen sa herë t’ju nevojiten gjatë muajit.
 • Ju mund të aktivizoni cilëndo nga paketat, pavarësisht se cilën paketë keni aktivizuar herën e parë.
 • Ju mund të keni më shume se një paketë aktive njëkohësisht.
 • Tarifimi kryhet për çdo 60 sekonda.
 • Aktivizimi mund të bëhet duke marrë në telefon kujdesin ndaj klientit 045600110.
 • Aktivizimin mund ta kryeni dhe në çdo dyqan Digicom.
 • Telefonatat kombëtare janë drejt çdo operatori fiks dhe celular.
 • Telefonatat ndërkombetare janë drejt destinacioneve të listuara si më poshtë.
 • Numri i ri Digicom kushton 300 Lekë
 • Numri i personalizuar Digicom kushton 2000 Lekë.
 • Ju mund të merrni numrin tuaj fiks duke e portuar në Digicom.
Destinacionet ndërkombëtare

Dëshironi të aktivizoni shërbimin e telefonisë ose të aktivizoni një paketë, na kontaktoni në 045600110!