Domain

Icon

Hostoni domainin tuaj me Digicom

Digicom ofron për klientët e interesuar shërbimin e regjistrimit te Domain Name, Hostimit, dhe e-mail Server, për të gjitha domain-et nën:


  • .al
  • .com.al
  • .edu.al
  • .net.al
  • .org.al

Subjekti “Digicom shpk” e zhvillon veprimtarine si “Regjistrues” bazuar ne autorizimin Nr:6 date 12.04.2017 ne plotesim te kushteve nga AKEP sipas Rregullores Nr.02, datë 21.02.2008 për “Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve nën .AL dhe nën domain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”.


Certifikata e Regjistruesit: linku


Ju rikujtojmë që duke u bazuar në aneksin 2 te Rregullores Nr.02, datë 21.02.2008 për “ Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve nën .AL dhe nën domain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”.. të bëni kujdes për emrat e domain-it që zgjidhni. Per perzgjedhjen tuaj mbeshtetuni ne specifikimet e karakteristikave te ndaluara dhe te rezervuara per emra domain-esh te aneksit te siperpermendur.


Aneksi 2 Lista e emrave te ndaluar dhe rezervuar. LINK


Tarifat për Regjistrim, Hostim, Email Server sipas preventivit.


Tarifat për Regjistrim Domain: 29.99 EUR/Vit


Icon

Shënime:

  1. Përpara regjistrimit të domain tuaj .al ju lutemi konsultohuni me Rregulloren e Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për regjistrimin e domaineve .al.
  2. Përpara zgjedhjes së emrit referojuni Aneksit 2 të Rregullores së AKEP, për emrat e domaineve të ndaluar dhe emrat e domaineve të rezervuar, që e gjeni në këtë link.
  3. Rekomandojmë këshillimin me dokumentacionin e WIPO (World Intellectual Property Organisation) të ofruar nga AKEP së bashku me Rregulloren e administrimit të emrave të domaineve .al, si dhe me faqen web  wipo.int


Rregullorja e AKEP për administrimin e emrave të domaineve .al gjendet këtu: