Digicom prezanton risinë e abonimit online

Prezantimi i Abonimit Online është risia e rradhës së Digicom. Kjo mundësi u jep lehtësi klientëve kudo ku ndodhen duke kursyer për ta kohën dhe minimizuar kontaktet gjatë proçesit të abonimit. Abonimi Online jep mundësinë e zgjedhjes së paketave të internetit me shpejtësi të lartë deri në 1Gbps, si dhe produktet IPTV, telefoni e modem me WiFi inteligjent. Teknologjia e përdorur e bën këtë proçes të qartë, të lehtë në përdorim e të sigurt në privatësi.  Skuadra e suportit do të jetë në dispozicion për çdo pyetje apo këshillim 24 orë në 7 ditë të javës. Prezantimi i kësaj zgjidhjeje unike për tregun shqiptar vjen me një ulje deri në 30% të tarifës për paketën e përzgjedhur për tre muajt e parë të abonimit online.

PËRSE DUHET TË MARRËSH INTERNET ME 100% FIBËR OPTIKE NGA DIGICOM


Rrjeti i së ardhmes

Rrjeti ynë me 100% Fibër Optike mund të përmbushë kërkesat për shpejtësi sot dhe çdo nevojë për shpejtësi që teknologjitë e së ardhmes do të kërkojnë.

 

Më shpejt se shpejt

Shpejt për ne do të thotë SUPER shpejt, sepse nuk ka tela askund në rrjetin tonë, por vetëm 100% FIBËR OPTIKE!

Sjellim vlerë për ju

Ne kemi ndërtuar produktet tona për ti dhënë mundësi të gjithëve të shijojnë shpejtësinë e rrjetit me 100% Fibër Optike. Fibër për të gjithë me të njëjtat çmime që sot blen një lidhje ADSL, VDSL dhe koaks.

Shijo 100% çfarë do

Lundro dhe navigo praktikisht pa asnjë vonesë.
Luaj online sikur je brenda në lojë.
Shiko më në fund filmat e tu të preferuar me cilësi 4K.
Të gjitha këto, tashmë me mundësinë për t’i bërë në të njëjtën kohë.

Paketat DIGI-Fi

Për ju që kërkoni shërbim të qëndrueshëm 100% me fibër optike ju prezantojmë me paketat Fibër të Digicom.

Paketat e TV

Shumë paketa me programacion që mund t’i kombinoni me internetin si t’i dëshironi. Përmbajtje e larmishme për të gjithë.

Paketat e telefonisë

Zgjidhni telefoninë me 100% fibër optike për më shumë qëndrueshmëri dhe besueshmëri. Thuaj lamtumirë shërbimeve të shtrenjta.

Kush jemi ne

DIGICOM është një nga kompanitë më inovatore të komunikimit në Shqipëri. Kemi investuar për një rrjet të qëndrueshëm duke përdorur vetëm teknologjinë e rrjetit me fibra optike.

Jo shumë kompani kanë shansin për të ndryshuar jetën e njerëzve nëpërmjet inovacionit.

Ne e bëjmë!

Sepse ne ofrojmë atë që premtojmë!

ÇFARË ËSHTË?

Oferta është e vlefshme për 3 muajt e parë të plotë për të paketat DIGI- FI. Zbritjet aplikohen për pagesat mujore duke filluar nga muaji i dytë dhe zgjasin për tre muajt vijues, përshirë edhe muajin e katërt të abonimit. Muaji i parë faturohet me pagesë normale në bazë të ditëve të përdorimit të shërbimit duke filluar nga data e instalimit. Tarifa e instalimit, tarifa e registrimit, modemi, dekoderi i IPTV si dhe produktet shtesë si telefoni dhe IP statike nuk janë pjesë e ofertës.

SI FUNKSIONON?

  1. Proçesi i kontratës online është i drejtpërdrejtë dhe intuitiv. Verifikoni zonën e mbulimit nëse jeni brenda zonës që Digicom ofron shërbim. Zgjidhni nëse jeni familje/individ apo mikrobiznes. Ofertat janë të njëjta për të dy kategoritë. Zgjidhni më pas paketën që dëshironi: DIGI-FI 30, DIGI-FI 100, DIGI-FI 300 apo DIGI-FI GIGABIT. Zgjidhni kohëzgjatjen e kontratës, 12 apo 24 mujore. Zgjidhni mënyrën e pagesës: me këste mujore, parapagim 6 ose 12 mujor. Shtoni produkte të tjera sipas kërkesave tuaja: IPTV, Telefoni apo IP Statike.
  2. Vijoni me proçesin e futjes së të dhënave personale. Mbasi zgjidhni produktin ju kërkohet të plotësoni të dhënat personale sipas zgjedhjes fillestare që keni bërë për kontratë familjare apo mikrobiznes (për personat fizikë dhe juridikë). Është mirë të keni gati paraprakisht një foto të kartës së identitetit, telefonin celular, dhe numrin e NIPT për mikrobizneset sepse janë të dhëna që kërkohen gjatë proçesit të aplikimit. Mikrobizneset duhet të specifikojnë emrin e tyre siç është regjistruar në QKB si dhe emrin e personit të autorizuar/administratorit si dhe telefonin celular në pronësi të personit të autorizuar/administratorit në momentin e aplikimit.
  3. Proçesi i aplikimit mundëson firmosjen me dorë apo me laps të posaçëm për ata që aplikojnë përmes aparateve touchscreen. Për ata që aplikojnë nga aparate jo touchscreen ofrohet mundësia e futjes edhe vetëm të inicialeve të emrit. Butoni pastro jep mundësinë që ta fshini dhe përsërisni firmosjen nëse dëshironi.
  4. Në vijim do t’ju kërkohet të konfirmoni të dhënat tuaja përmes një kodi PIN 4 shifror që do t’ju dërgohet në numrin tuaj personal celular.
  5. Në përfundim të proçesit të futjes së të dhënave do t’ju dërgohet një email me kontratën elektronike në formatin PDF. Kujdes, nëse nuk merrni një email brenda pak minutash nga aplikimi telefononi numrin tonë të kujdesit të klientit 045 600 110 për të verifikuar adresën e saktë të email dhe të dhënat tuaja do të azhornohen në rast gabimesh të mundshme gjatë aplikimit.
  6. Stafi ynë i kujdesit të klientit do t’ju telefonojë për të konfirmuar kohën e instalimit dhe një link do t’ju dërgohet për mënyrën dhe afatet e pagesës për shërbimet e kërkuara.

Shënim i rëndësishëm: Elementë të detyrueshëm të identifikimit tuaj dhe aprovimit të kësaj kontrate janë të dhënat tuaja personale të futura në aplikim, pranimi i kushteve të përgjithshme të kontratës duke markuar kutinë përkatëse, numri celular i deklaruar gjatë aplikimit dhe i verifikuar përmes dërgimit të kodit 4 shifror me SMS, adresa juaj e email, karta juaj e identitetit, pagesa paraprake e kryer dhe formulari i marrjes në dorëzim të shërbimit me përfundimin e instalimit dhe aktivizimin e shërbimit.