Sektorët partner

Media

 • Dark fibër.
 • Linjë e dedikuar.
 • Kapacitet simetrik pa limit.
 • Media converter.

Korporata

 • Shërbim Cloud.
 • Mail Server.
 • Web Mail.
 • Web Page.
 • Hostim dhe mirëmbajtje.
 • Hapësirë fizike në datacenteri-n tonë.
 • Bandwidth pa limit.

Retail

 • Linjë e dedikuar.
 • Bandwidth pa limit.
 • Mail Server.

Call center

 • Linjë e dedikuar.
 • Bandwidth pa limit.
 • Shërbim telefonie.
 • VoIP
 • Central Telefonik.
 • IP Phone.

Evente të rëndësishme

 • Linjë e dedikuar.
 • Kapacitet Simetrik.
 • Mbulim hapësirash të mëdha me Wifi.
 • Pa limit përdoruesish.

Hoteleri

 • Sisteme të sofistikuara mbulimi 100% Wi-Fi/Hotspot
 • Central digital
 • TV
 • Telefoni

Ambasada

 • Linjë e dedikuar
 • Dark Fibër
 • VPN
 • Hostim
 • Ndërtim
 • Mirëmbajtje
 • Hapësirë fizike në datacenter-in tonë
 • CIR 99.9%
 • Data transmition
 • Telefoni

Keni specifika të tjera?

 • Nëse keni një biznes tjetër, dhe kërkoni zgjidhje të personalizuara, ne mund të ndërtojme bashkë kombinime shërbimesh dhe paketash për të përmbushur nevojat tuaja për komunikim.