Pjesëmarrje në Panairin e Punës të zhvilluar në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Prill, 2024
Në muajin Prill 2024 Digicom mori pjesë në Panairin e Punës të zhvilluar në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Gjatë këtij panairi studentët u prezantuan me mundësitë e punësimit në Digicom, si dhe me paketat e internetit të personalizuara për studentët me 30% ulje.
Digicom ofron mundësi punësimi për studentët, të cilët kanë interes të zhvillohen nga ana profesionale në fushën e teknologjisë.