Specialiste e kujdesit ndaj klientit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Plotësimi dhe hedhje e kontratave në Kërkim online për portofol klientësh të agjentëve dhe shpërndarja e tyre.
Marrja në telefon e klientëve për pagesat mujore.(Churn)
Raporte për klientët e biznesit.(faturuat,pagesat) Ndjekja e instalimeve për biznesin.
Marrja në telefon e klientëve që hasin probleme me shërbimin, zgjidhja e tyre me departamentet përkatë
Komunikim nëpërmjet emaileve sipas kërkesave të klientë
Mirëmbaj marrëdhëniet me klientë
Percjell informacion,analiza, dhe përmbledhjet ditore të aktiviteteve të punës drejtuesve të kompanisë.
Zgjidh çdo problematikë apo ankesë të klientëve që vijnë nëpërmjet telefonit,suportit,shitjeve,financës etj.
Ofron informacion për shërbimet,çmimet sipas kërkesave të klientëve;
Ndihmon stafin e shitjeve me dokumentacionet e nevojshme si oferta, kontrata.
Te gjithe te interesuarit, jane te lutur te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit hr@digicom.al

Shkoder
Pa eksperienc
Part-time
Hybrid