Paketat e Internetit


100% FANTASTIC!

All and only, fiber optic internet directly to your home.

Now everything happens faster.

Do more on more devices.

Power the whole house.

CHOOSE YOUR FIBER NOW!

DIGI-Fi 60Ideale për familjen për të naviguar, luajtur dhe shikuar online në cilësi HD.Lekë1,300

 • Ideal for a family of 4 to navigate and watch online in HD quality.
 • 60 Mbps Download

 • 10 Mbps Upload

 • Included volume 600 GB
Më shumë detaje

DIGI-FI 100Most PopularLekë1,500

 • For family and friends to navigate, play and watch online in full HD quality.
 • 100 Mbps Download

 • 20 Mbps Upload

 • Included volume 1 TB
Më shumë detaje

Në rast se vendosni të kryeni kontratë 12/24 mujore çmimi i paketës DIGI-Fi 100 është 1,300 Lekë në muaj.

 • Tarifa e modemit është 1,000 Lekë
 • Kosto e instalimit është 2,000 Lekë

Në rast se vendosni të merrni pajisjen WIFI-6 çmimi i paketës DIGI-Fi 100 është 1,700 Lekë në muaj, vetëm për kontrata 24 mujore.

 • Tarifa e modemit është në përdorim FALAS
 • Kosto e instalimit është 2,000 Lekë

Tarifa e regjistrimit ofrohet falas nga Digicom.

Pas konsumit të vëllimit të trafikut që është në dispozicion për këtë paketë, shpejtësia në Download dhe Upload reduktohet në 10/2 Mbps.

DIGI-FI 300Most PopularLekë2,090

 • Surf, play, watch, work online with up to 15 devices simultaneously. Enjoy 4K streaming. Everything in the blink of an eye.
 • 300 Mbps Download

 • 30 Mbps Upload

 • Included volume 1.5 TB
Më shumë detaje

DIGI-FI GigaBitMost PopularLekë2,490

 • To do everything, without any limitation with superior quality, no difference between real and virtual. 8K streaming.
 • 1000 Mbps Download

 • 50 Mbps Upload

 • Included volume 2 TB
Më shumë detaje

Në rast se vendosni të kryeni kontratë 12/24 mujore çmimi i paketës DIGI-Fi 1 Giga është 1,900 Lekë në muaj.

 • Tarifa e modemit është 1,000 Lekë
 • Kosto e instalimit është 2,000 Lekë

Në rast se vendosni të merrni pajisjen WIFI-6 çmimi i paketës DIGI-Fi 1 Giga është 2,300 Lekë në muaj, vetëm për kontrata 24 mujore.

 • Tarifa e modemit është në përdorim FALAS
 • Kosto e instalimit është 2,000 Lekë

Tarifa e regjistrimit ofrohet falas nga Digicom.

Pas konsumit të vëllimit të trafikut që është në dispozicion për këtë paketë, shpejtësia në Download dhe Upload reduktohet në 10/2 Mbps.

Are you ready for 100% fiber optic? Call now 045 600 110 and get the best offer!

Simple and perfect for a complete Wi-Fi experience
 • For Video Streaming in HD
 • Built on 2.4 Ghz frequencies
 • Wi-Fi capacity: 50 Mbps

A modem for good Wi-Fi coverage and speed

The solution for your home network
 • For Video Streaming in HD and 4K
 • 2 frequency bands for coverage and speed (2.4 Ghz and 5 Ghz)
 • Wi-FI capacity: AC1200

A modem that simply connects to boosters for more speed and full coverage. Paired with the Nokia Wi-Fi app, to be fully in control.

Fantastic Wi-Fi and incredible value.
 • For video streaming in HD and 4K
 • A Beacon 1 covers up to 140m2
 • Wi-Fi capacity: AC1200

This is a booster that connects to your modem for more coverage.

Looks smart. He’s smart.
 • For video streaming in 4K and 8K
 • A Beacon 3 covers up to 185m²
 • Wi-Fi capacity: AC3000

This is an extender that connects to your modem for more coverage and more speed.