Sherbime Digicom - Pagesat - Dyqanet - Politika e Mbrojtjes se te Dhenave
Zyrat Qendrore,
Rruga Papa Gjon Pali II,
ABA Business Center, Tirane
Suporti Teknik: +355 45 600 110
Shitjet: +355 45 600 111
Posta elektronike
contact@digicom.al

Ku mund te kryhen pagesat

1) Dyqani ne Myslym Shyri
2) Dyqani ne Bllok
3) Dyqani Rruga Bardhyl
4) Ne Llogarite Bankare
5) Pay Pal
6) Ne pikat UnionNet – Western Union
7) Ne terminalet Pay & Go
8) Ne Posten Shqiptare
9) Nëpërmjet aplikacionit dhe pikave të autorizuara Easypay
10) Pikat e Autorizuara Digicom

Shërbimi ynë në dispozicionin tuaj 24 orë të ditës

Telefononi pa hezitim në cdo kohë, nëse keni nevojë për informacion apo keni një pyetje teknike. Më poshtë kontaktet për ju:

Suporti Teknik: +355 45 600 110
Shitjet: +355 45 600 111
Email: contact@digicom.al

Dyqanet Digicom

Testoni shpejtesine e internetit

Internet Speed test ju mundëson të testoni shpejtësine e internetit tuaj.
Përdorni kabllin e rrjetit dhe lidheni me laptop tuaj.
Kini parasysh që shpejtësia nëpërmjet lidhjes wireless ndikohet nga disa faktorë si numri pajisjeve, distanca nga modemi, etj.

internet Speedtest

Domain

Hostoni Domainin Tuaj me Digicom

Digicom  ofron per klientet e interesuar sherbimin e regjistrimit te Domain Name, Hostimit, dhe e-mail Server, per te gjitha domain-et nën .al, .com.al; .edu.al, .net.al; .org.al.

Subjekti “Digicom shpk” e zhvillon veprimtarine si “Regjistrues” bazuar ne autorizimin Nr:6 date 12.04.2017 ne plotesim te kushteve nga AKEP sipas Rregullores Nr.02, datë 21.02.2008 për “Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve nën .AL dhe nën domain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”.

Certifikata e Regjistruesit: linku

Këtu mund të kërkoni për domain tuaj (një kërkim për domain):

Ju rikujtojmë që duke u bazuar nw aneksin 2 te Rregullores Nr.02, datë 21.02.2008 për “ Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve nën .AL dhe nën domain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”.. të bëni kujdes për emrat e domain-it që zgjidhni. Per perzgjedhjen tuaj mbeshtetuni ne specifikimet e  karakteristikave  te ndaluara dhe te rezervuara per emra domain-esh te aneksit te siperpermendur.

Aneksi 2 Lista e emrave te ndaluar dhe rezervuar. LINK

Për më shumë informacione dhe për tu interesuar për domain të lire, na kontaktoni në:

Hosting@digicom.al

+35545600111

Tarifat për Regjistrim, Hostim, Email Server sipas preventivit.

Tarifat për Regjistrim Domain: 29.99 EUR/Vit

Ju mirëpresim në Digicom.

Shënime:

  1. Përpara regjistrimit të domain tuaj .al ju lutemi konsultohuni me Rregulloren e Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për regjistrimin e domaineve .al.
  2. Përpara zgjedhjes së emrit referojuni Aneksit 2 të Rregullores së AKEP, për emrat e domaineve të ndaluar dhe emrat e domaineve të rezervuar, që e gjeni në këtë link.
  3. Rekomandojmë këshillimin me dokumentacionin e WIPO (World Intellectual Property Organisation) të ofruar nga AKEP së bashku me Rregulloren e administrimit të emrave të domaineve .al, si dhe me faqen web  wipo.int

Rregullorja e AKEP për administrimin e emrave të domaineve .al gjendet këtu:

https://akep.al/images/stories/AKEP/rregullore/2014/administrimit-emrave-domain-nen-al201114.zip

Kushtet e shërbimeve Digicom.

Digicom operon dhe ofron shërbime të aktivitetit të regjistruar në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Ne jemi pranë klientit duke ofruar proçedura transparente në respektim të afateve të përcaktuara.
Për më shumë informacion mbi kushtet e shërbimeve tona gjeni bashkëngjitur kontratën tip për pajtimtarët (rezidencial dhe mikrobiznes).
Na kontaktoni në contact@digicom.al

Kushtet e abonimit Digicom i gjeni ketu
Anekset e abonimit Digicom per planet promocionale familjare i gjeni ketu
Anekset e abonimit Digicom per planet promocionale mikrobiznes i gjeni ketu

Informacioninin mbi Tarifat e Terminimit e gjeni ketu

Politika e Mbrojtjes se te Dhenave

Digicom aplikon politike te mbrojtjes se te dhenave ne perputhje me legjislacionet ne fuqi dhe praktikat nderkombetare. Politika gjendet ne linkun ketu.

Treguesit e Cilësisë së Shërbimeve

Digicom monitoron cilësinë dhe sa më poshtë mund të gjeni rezultatet e cilësisë së shërbimeve.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë i gjeni 6/1 ketu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit i gjeni 6/1 ketu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë i gjeni 6/2 ketu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit i gjeni 6/2 ketu.

Treguesit e cilesise se sherbimeve_ Telefoni  6  mujori I re 2019 ketu.
Treguesit e cilesise se sherbimeve_ Internet 6 mujori I re 2019 ketu.