Familjar - Digicom Fiber
Zyrat Qendrore,
Rruga Papa Gjon Pali II,
ABA Business Center, Tirane
Suporti Teknik: +355 45 600 110
Shitjet: +355 45 600 111
Posta elektronike
contact@digicom.al

Për ju që kërkoni shërbim të qendrueshëm 100% me fibër optike ju prezantojmë paketën më poshtë:

 • 10 Mbps Download me Fibër Optike,
 • Shërbim i qëndrueshëm dhe pa ndërprerje,
 • Upload 2 Mbps,
 • 24 orë në 7 ditë të javës support,
 • Instalimi Falas,
 • 10 ditë provë për shërbimin,

Shpejtesia
Download 10 Mbps / 2 Upload (pas një trafiku prej 500 GB – Upload reduktohet nga 2 në 1 Mbps).

Tarifa mujore:
1,490 Lekë (tarifë promocionale).

Tarifat e abonimit:
Tarifa instalimit ofrohet falas nga Digicom.
Tarifë regjistrimi: Tarifa standarde prej 1000 Lekë paguhet vetëm një herë.
Modemi Fibrës optike: Kësti i parë i modemit është 4500 Lekë dhe më pas 150 Lekë paguhet çdo muaj.

Ju ofrojmë 10 ditë provë për shërbimin e internetit dhe ju sigurojmë kthimin e parave tuaja mbrapsht 100% në rast se mbeteni të pakënaqur nga shërbimi.

Produktet shtesë:
Gjatë periudhës së kontratës ju jepet mundësia për të blerë paketa mujore:
Telefoni:

 • 200 Lekë: 100 minuta telefoni Kombëtare dhe Ndërkombëtare.
 • 900 Lekë: Minuta Kombëtare pa limit dhe 200 minuta ndërkombëtare.
 • Mund të shtoni gjithashtu numër të ri telefoni që kushton 300 Lekë ose të kryeni portimin e numrit që është falas. Për çdo aktivizim numër të ri ose të portuar përfiton 100 minuta falas çdo muaj brenda rrjetit Digicom.

Gjithashtu mund të shtoni edhe Extra data ku mund të blini

 • 50 GB për 500 Lekë
 • Si edhe 100 GB për 1000 Lekë.

IP Statike, ofrohet me cmime te ndryshme, në bazë të kërkesave të klientëve.

Shënime:
Të gjitha tarifat nga Digicom janë me TVSH.
Digicom rezervon të drejtën e ndryshimeve.
Shpejtësitë janë deri në dhe janë sipas sa ofrohen me lidhje me kabëll LAN. Shpejtësia wireless është maksimumi 10 Mbps në rastin e paketës Entry Fibra dhe ndikohet nga largësia modemit me pajisjen që përdoret, struktura që e bllokojnë në ambient, pa harruar edhe parametrat e pajisjeve që përdorni.
Abonimet në çmimet promocionale të kësaj pakete ofrohen nëpërmjet kontratës 2 vjecare.
Shërbimi internetit ofrohet me politikë të drejtë përdorimi. Vëllimi i përdorimit të drejtë është për trafik Download dhe Upload.
Minutat Kombëtare pa limit janë me përdorim të drejtë deri 1000 minuta. Destinacionet Ndërkombëtare i gjeni këtu.
Kushtet e kontratës së pajtimtarit i gjeni ketu.
Dokumentat e nevojshme për të marrë abonim të ri janë: karta e identitetit e personit që do të abonohet.
Pajtimtarët me paketa ekzistuese nuk transferohen automatikisht tek paketat e reja.

Për ju që kërkoni shërbim të qendrueshëm 100% me fibër optike ju prezantojmë paketën më poshtë:

 • 50 Mbps Download me Fibër Optike,
 • Shërbim i qëndrueshëm dhe pa ndërprerje,
 • Upload 5 Mbps,
 • 24 orë në 7 ditë të javës support,
 • Instalimi Falas
 • 10 ditë provë për shërbimin

Shpejtësia
Download 50 Mbps / 5 Upload (pas një trafiku prej 1 TB – Upload reduktohet nga 5 në 1 Mbps).

Tarifa mujore:
1.990 Lekë (tarifë promocionale).

Tarifat e abonimit:
Tarifa instalimit ofrohet falas nga Digicom.
Tarifë regjistrimi: Tarifa standarde prej 1000 Lekë paguhet vetëm një herë.
Modemi Fibrës optike: Në kontratë 12 mujore kosto e modemit është 7000 Lekë. Në kontratë 24 mujore kësti i parë i modemit është 1500 Lekë dhe 150 Lekë paguhet çdo muaj.

Mundësi për parapagime:

 • Nëse kryeni parapagim 6 mujor në kontratë 24 mujore përfitoni falas tarifën e regjistrimit.
 • Nëse kryeni parapagim 12 mujor në kontratë 12 mujore përfitoni tarifën e modemit falas si edhe përfiton shpejtësinë e paketës pasardhëse (100 Mbps).
 • Nëse kryeni parapagim 12 mujor në kontratë 24 mujore përfitoni falas tarifën e regjistrimit, tarifën e modemit edhe përfiton shpejtësinë e paketës pasardhëse (100 Mbps).

Ju ofrojmë 10 ditë provë për shërbimin e internetit dhe ju sigurojmë kthimin e parave tuaja mbrapsht 100% në rast se mbeteni të pakënaqur nga shërbimi

Produkte shtesë:

Gjatë periudhës së kontratës ju jepet mundësia për të blerë paketa mujore:
Telefoni:

 • 200 Lekë: 100 minuta telefoni Kombëtare dhe Ndërkombëtare.
 • 900 Lekë: Minuta Kombëtare pa limit dhe 200 minuta ndërkombëtare.
 • Mund të shtoni gjithashtu numër të ri telefoni që kushton 300 Lekë ose të kryeni portimin e numrit që është falas. Për çdo aktivizim numër të ri ose të portuar përfiton 100 minuta falas çdo muaj brenda rrjetit Digicom.

Gjithashtu mund të shtoni edhe Extra data ku mund të blini

 • 50 GB për 500 Lekë
 • Si edhe 100 GB për 1000 Lekë.

IP Statike, ofrohet me cmime te ndryshme, në bazë të kërkesave të klientëve.

Shënime:
Të gjitha tarifat nga Digicom janë me TVSH.
Digicom rezervon të drejtën e ndryshimeve.
Shpejtësitë janë deri në dhe janë sipas sa ofrohen me lidhje me kabëll LAN.  Shpejtësia wireless është maksimumi 50 Mbps në rastin e paketës Power Fibra dhe ndikohet nga largësia modemit me pajisjen që përdoret, struktura që e bllokojnë në ambient, pa harruar edhe parametrat e pajisjeve që përdorni.
Abonimet në cmimet promocionale të kësaj pakete ofrohen nëpërmjet kontratës 1 dhe 2 vjeçare.
Shërbimi internetit ofrohet me politikë të drejtë përdorimi. Vëllimi i përdorimit të drejtë është për trafik Download dhe Upload.
Minutat Kombëtare pa limit janë me përdorim të drejtë deri 1000 minuta. Destinacionet Ndërkombëtare i gjeni këtu.
Kushtet e kontratës së pajtimtarit i gjeni ketu.
Dokumentat e nevojshme për të marrë abonim të ri janë: karta e identitetit e personit që do të abonohet.
Pajtimtarët me paketa ekzistuese nuk transferohen automatikisht tek paketat e reja.

Për ju që kërkoni shërbim të qendrueshëm 100% me fibër optike ju prezantojmë paketën më poshtë:

 • 100 Mbps Download me Fibër Optike,
 • Shërbim i qëndrueshëm dhe pa ndërprerje,
 • Upload 5 Mbps,
 • 24 orë në 7 ditë të javës support,
 • Instalimi Falas,
 • 10 ditë provë për shërbimin,

Shpejtësia
Download 100 Mbps / 5 Upload (pas një trafiku prej 1 TB – Upload reduktohet nga 5 ne 1 Mbps)

Tarifa mujore:
2,990 Lekë (tarifë promocionale).

Tarifat e abonimit:

Tarifa instalimit ofrohet falas nga Digicom.
Tarifë regjistrimi: Tarifa standarde prej 1000 Lekë paguhet vetëm një herë.
Modemi Fibrës optike: Në kontratë 12 mujore kosto e modemit është 7000 Lekë. Në kontratë 24 mujore kësti i parë i modemit është 1500 Lekë dhe 150 Lekë paguhet çdo muaj.

Mundësi për parapagime:

 • Nëse kryeni parapagim 6 mujor në kontratë 24 mujore përfitoni falas tarifën e regjistrimit edhe tarifën e modemit.
 • Nëse kryeni parapagim 12 mujor në kontratë 12 mujore përfitoni tarifën e modemit falas si edhe përfiton shpejtësinë e paketës pasardhëse (1 Gigabit).
 • Nëse kryeni parapagim 12 mujor në kontratë 24 mujore përfitoni falas tarifën e regjistrimit, tarifën e modemit edhe përfiton shpejtësinë e paketës pasardhëse (1 Gigabit).

Ju ofrojmë 10 ditë provë për shërbimin e internetit dhe ju sigurojmë kthimin e parave tuaja mbrapsht 100% në rast se mbeteni të pakënaqur nga shërbimi

Produktet shtesë:

Gjatë periudhës së kontratës ju jepet mundësia për të blerë paketa mujore:

Telefoni:

 • 200 Lekë: 100 minuta telefoni Kombëtare dhe Ndërkombëtare.
 • 900 Lekë: Minuta Kombëtare pa limit dhe 200 minuta ndërkombëtare.
 • Mund të shtoni gjithashtu numër të ri telefoni që kushton 300 Lekë ose të kryeni portimin e numrit që është falas. Për çdo aktivizim numër të ri ose të portuar përfiton 100 minuta falas çdo muaj brenda rrjetit Digicom.

Gjithashtu mund të shtoni edhe Extra data ku mund të blini

 • 50 GB për 500 Lekë
 • Si edhe 100 GB për 1000 Lekë.

IP Statike, ofrohet me cmime te ndryshme, në bazë të kërkesave të klientëve.

Shënime:
Të gjitha tarifat nga Digicom janë me TVSH.
Digicom rezervon të drejtën e ndryshimeve.
Shpejtesitë janë deri në dhe janë sipas sa ofrohen me lidhje me kabëll LAN.  Shpejtësia wireless është maksimumi 100 Mbps në rastin e paketës Sonic Fibra dhe ndikohet nga largësia modemit me pajisjen që përdoret, struktura që e bllokojnë në ambient, pa harruar edhe parametrat e pajisjeve që përdorni.
Abonimet në çmimet promocionale të kësaj pakete ofrohen nëpërmjet kontratës 1 dhe 2 vjecare.
Shërbimi internetit ofrohet me politikë të drejtë përdorimi. Vëllimi i përdorimit të drejtë është për trafik Download dhe Upload.
Minutat Kombëtare pa limit janë me përdorim të drejtë deri 1000 minuta. Destinacionet Ndërkombëtare i gjeni këtu.
Kushtet e kontratës së pajtimtarit i gjeni ketu.
Dokumentat e nevojshme për të marrë abonim të ri janë: karta e identitetit e personit që do të abonohet.
Pajtimtarët me paketa ekzistuese nuk transferohen automatikisht tek paketat e reja.

Për ju që kërkoni shërbim të qendrueshëm 100% me fibër optike ju prezantojmë paketën më poshtë:

 • 1000 Mbps Download me Fibër Optike,
 • Shërbim i qëndrueshëm dhe pa ndërprerje,
 • Upload 10 Mbps,
 • 24 orë në 7 ditë të javës support,
 • Instalimi Falas,
 • 10 ditë provë për shërbimin,

Shpejtësia
Download 1 Gigabit (1000 Mbps) / 10 Mbps Upload (pas një trafiku prej 2 TB; Upload reduktohet nga 10 në 5 Mbps).

Tarifa mujore:
3,990 Lekë (tarifë promocionale).

Tarifat e abonimit:

Tarifa instalimit ofrohet falas nga Digicom.
Tarifë regjistrimi: Tarifa standarde prej 1000 Lekë paguhet vetëm një herë.
Modemi Fibrës optike: Në kontratë 12 mujore kosto e modemit është 7000 Lekë. Në kontratë 24 mujore kësti i parë i modemit është 1500 Lekë dhe 150 Lekë paguhet çdo muaj.

Mundësi për parapagime:

 • Nëse kryeni parapagim 6 mujor në kontratë 24 mujore përfitoni falas tarifën e regjistrimit edhe tarifën e modemit.
 • Nëse kryeni parapagim 12 mujor në kontratë 12 mujore përfitoni tarifën e modemit falas si edhe përfiton 100 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare falas.
 • Nëse kryeni parapagim 12 mujor në kontratë 24 mujore përfitoni falas tarifën e regjistrimit, tarifën e modemit edhe përfiton 100 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare falas.

Ju ofrojmë 10 ditë provë për shërbimin e internetit dhe ju sigurojmë kthimin e parave tuaja mbrapsht 100% në rast se mbeteni të pakënaqur nga shërbimi

Produktet shtesë:

Gjatë periudhës së kontratës ju jepet mundësia për të blerë paketa mujore:

Telefoni:

 • 200 Lekë: 100 minuta telefoni Kombëtare dhe Ndërkombëtare.
 • 900 Lekë: Minuta Kombëtare pa limit dhe 200 minuta ndërkombëtare.
 • Mund të shtoni gjithashtu numër të ri telefoni që kushton 300 Lekë ose të kryeni portimin e numrit që është falas. Për çdo aktivizim numër të ri ose të portuar përfiton 100 minuta falas çdo muaj brenda rrjetit Digicom.

Gjithashtu mund të shtoni edhe Extra data ku mund të blini

 • 50 GB për 500 Lekë
 • Si edhe 100 GB për 1000 Lekë.

IP Statike, ofrohet me cmime te ndryshme, në bazë të kërkesave të klientëve.

Shënime:
Të gjitha tarifat nga Digicom janë me TVSH.
Digicom rezervon të drejtën e ndryshimeve.
Shpejtesitë janë deri në dhe janë sipas sa ofrohen me lidhje me kabëll LAN.  Shpejtësia wireless është maksimumi 100 Mbps në rastin e paketës Super Fibra dhe ndikohet nga largësia modemit me pajisjen që përdoret, struktura që e bllokojnë në ambient, pa harruar edhe parametrat e pajisjeve që përdorni.
Abonimet në çmimet promocionale të kësaj pakete ofrohen nëpërmjet kontratës 1 dhe 2 vjeçare.
Shërbimi internetit ofrohet me politikë të drejtë përdorimi. Vëllimi i përdorimit të drejtë është për trafik Download dhe Upload.
Minutat Kombëtare pa limit janë me përdorim të drejtë deri 1000 minuta. Destinacionet Ndërkombëtare i gjeni këtu.
Kushtet e kontratës së pajtimtarit i gjeni ketu.
Dokumentat e nevojshme për të marrë abonim të ri janë: karta e identitetit e personit që do të abonohet.
Pajtimtarët me paketa ekzistuese nuk transferohen automatikisht tek paketat e reja