Familjar - Digicom Fiber
Zyrat Qendrore,
Rruga Papa Gjon Pali II,
ABA Business Center, Tirane
Suporti Teknik: +355 45 600 110
Shitjet: +355 45 600 111
Posta elektronike
contact@digicom.al

Për ju që kërkoni shërbim të qendrueshëm 100% me fibër optike ju prezantojmë paketën më poshtë:

 • 10 Mbps download me Fibër Optike,
 • Shërbim i qëndrueshëm dhe pa ndërprerje,
 • Upload 2 Mbps,
 • 24 orë në 7 ditë të javës support,
 • Instalimi Falas,
 • 10 ditë provë për shërbimin,

Shpejtesia
Download 10 Mbps / 2 Upload (pas një trafiku prej 500 GB – Upload reduktohet nga 2 në 1 Mbps).

Tarifa mujore:
1,490 Lekë (tarifë promocionale).

Tarifat e abonimit:
Tarifa instalimit ofrohet falas nga Digicom.
Tarifë regjistrimi: Tarifa standarde prej 1000 Lekë paguhet vetëm një herë.
Modemi Fibrës optike: Pagesa fillestare e modemit është 1500 Lekë dhe më pas 100 Lekë në muaj.
Mundësi për parapagime:

 • Nëse kryeni parapagim 6 ose 12 mujor tarifa e regjistrimit përfitohet falas.
 • Nëse kryeni parapagim minimumi 6 mujor përfitohet modemi në përdorim falas.

Ju ofrojmë 10 ditë provë për shërbimin e internetit dhe ju sigurojmë kthimin e parave tuaja mbrapsht 100% në rast se mbeteni të pakënaqur nga shërbimi.

Produktet shtesë::
Gjatë periudhës së kontratës ju jepet mundësia për të blerë paketa mujore:
Telefoni:

 • 200 Lekë: 100 minuta telefoni Kombëtare dhe Ndërkombëtare.
 • 900 Lekë: Minuta Kombëtare pa limit dhe 200 minuta ndërkombëtare.

Gjithashtu mund të shtoni edhe Extra data ku mund të blini

 • 50 GB për 500 Lekë
 • si edhe 100 GB për 1000 Lekë.

IP Statike, ofrohet me cmime te ndryshme, në bazë të kërkesave të klientëve.

Shënime:
Të gjitha tarifat nga Digicom janë me TVSH.
Digicom rezervon të drejtën e ndryshimeve.
Shpejtesitë janë deri në dhe janë sipas sa ofrohen me lidhje me kabëll LAN. Shpejtësia wireless është maksimumi 10 Mbps në rastin e paketës Entry Fibra dhe ndikohet nga largësia modemit me pajisjen që përdoret, struktura qe e bllokojne apo ambient, pa harruar edhe parametrat e pajisjeve që përdorni.
Abonimet në cmimet promocionale të kësaj pakete ofrohen nëpërmjet kontratës 3 vjecare.
Shërbimi internetit ofrohet me politikë të drejtë përdorimi. Vëllimi i përdorimit të drejtë është për trafik download dhe upload.
Minutat Kombëtare pa limit janë me përdorim të drejtë deri 1000 minuta. Destinacionet Ndërkombëtare i gjeni këtu.
Kushtet e kontratës së pajtimtarit i gjeni ketu.
Dokumentat e nevojshme për të marrë abonim të ri janë: karta e identitetit e personit që do të abonohet.
Specifikat e modemit i gjeni këtu.
Pajtimtarët me paketa ekzistuese nuk transferohen automatikisht tek paketat e reja.

Për ju që kërkoni shërbim të qendrueshëm 100% me fibër optike ju prezantojmë paketën më poshtë:

 • 50 Mbps download me Fibër Optike,
 • Shërbim i qëndrueshëm dhe pa ndërprerje,
 • Upload 5 Mbps,
 • 24 orë në 7 ditë të javës support,
 • Instalimi Falas
 • 10 ditë provë për shërbimin

Shpejtesia
Download 50 Mbps / 5 Upload (pas një trafiku prej 1 TB – Upload reduktohet nga 5 në 1 Mbps).

Tarifa mujore:
1.990 Lekë (tarifë promocionale).

Tarifat e abonimit:
Tarifa instalimit ofrohet falas nga Digicom.
Tarifë regjistrimi: Tarifa standarde prej 1000 Lekë paguhet vetëm një herë.
Modemi Fibrës optike: Pagesa fillestare e modemit është 1500 Lekë dhe më pas per kontrate 24 mujore 150 Lekë në muaj, ndersa per kontrate 36 mujore 100 Leke ne muaj.
Mundësi për parapagime:

 • Nëse kryeni parapagim 6 ose 12 mujor tarifa e regjistrimit përfitohet falas.
 • Nëse kryeni parapagim minimumi 6 mujor përfitohet modemi në përdorim falas.
 • Per parapagim 12 mujor, perfitohet shpejtesia e paketes pasardhese (pra merrni 100 Mbps për të njëjtën tarifë mujore). Gjithashtu ne parapagim 12 mujor për abonim 3 vjecar përfiton 200 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ju ofrojmë 10 ditë provë për shërbimin e internetit dhe ju sigurojmë kthimin e parave tuaja mbrapsht 100% në rast se mbeteni të pakënaqur nga shërbimi

Produktet shtesë::
Gjatë periudhës së kontratës ju jepet mundësia për të blerë paketa mujore:
Telefoni:

 • 200 Lekë: 100 minuta telefoni Kombëtare dhe Ndërkombëtare.
 • 900 Lekë: Minuta Kombëtare pa limit dhe 200 minuta ndërkombëtare.

Gjithashtu mund të shtoni edhe Extra data ku mund të blini

 • 50 GB për 500 Lekë
 • si edhe 100 GB për 1000 Lekë.

IP Statike, ofrohet me cmime te ndryshme, në bazë të kërkesave të klientëve.

Shënime:
Të gjitha tarifat nga Digicom janë me TVSH.
Digicom rezervon të drejtën e ndryshimeve.
Shpejtesitë janë deri në dhe janë sipas sa ofrohen me lidhje me kabëll LAN.  Shpejtësia wireless është maksimumi 50 Mbps në rastin e paketës Power Fibra dhe ndikohet nga largësia modemit me pajisjen që përdoret, struktura qe e bllokojne apo ambient, pa harruar edhe parametrat e pajisjeve që përdorni.
Abonimet në cmimet promocionale të kësaj pakete ofrohen nëpërmjet kontratës 2 dhe 3 vjecare.
Shërbimi internetit ofrohet me politikë të drejtë përdorimi. Vëllimi i përdorimit të drejtë është për trafik download dhe upload.
Minutat Kombëtare pa limit janë me përdorim të drejtë deri 1000 minuta. Destinacionet Ndërkombëtare i gjeni këtu.
Kushtet e kontratës së pajtimtarit i gjeni ketu.
Dokumentat e nevojshme për të marrë abonim të ri janë: karta e identitetit e personit që do të abonohet.
Specifikat e modemit i gjeni këtu
Pajtimtarët me paketa ekzistuese nuk transferohen automatikisht tek paketat e reja.

Për ju që kërkoni shërbim të qendrueshëm 100% me fibër optike ju prezantojmë paketën më poshtë:

 • 100 Mbps download me Fibër Optike,
 • Shërbim i qëndrueshëm dhe pa ndërprerje,
 • Upload 5 Mbps,
 • 24 orë në 7 ditë të javës support,
 • Instalimi Falas,
 • 10 ditë provë për shërbimin,

Shpejtesia
Download 100 Mbps / 5 Upload (pas një trafiku prej 1 TB – Upload reduktohet nga 5 ne 1 Mbps)

Tarifa mujore:
2,990 Lekë (tarifë promocionale).

Tarifat e abonimit:
Tarifa instalimit ofrohet falas nga Digicom.
Tarifë regjistrimi: Tarifa standarde prej 1000 Lekë paguhet vetëm një herë.
Modemi Fibrës optike: Pagesa fillestare e modemit është 1500 Lekë dhe më pas per kontrate 24 mujore 150 Lekë në muaj.
Mundësi për parapagime:

 • Nëse kryeni parapagim 6 ose 12 mujor tarifa e regjistrimit përfitohet falas.
 • Nëse kryeni parapagim minimumi 6 mujor përfitohet modemi në përdorim falas.
 • Per parapagim 12 mujor, perfitohet shpejtesia e paketes pasardhese (pra merrni 1000 Mbps për të njëjtën tarifë mujore). Gjithashtu ne parapagim 6, apo 12 mujor për abonim 3 vjecar përfiton 200 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ju ofrojmë 10 ditë provë për shërbimin e internetit dhe ju sigurojmë kthimin e parave tuaja mbrapsht 100% në rast se mbeteni të pakënaqur nga shërbimi.

Produktet shtesë::
Gjatë periudhës së kontratës ju jepet mundësia për të blerë paketa mujore:
Telefoni:

 • 200 Lekë: 100 minuta telefoni Kombëtare dhe Ndërkombëtare.
 • 900 Lekë: Minuta Kombëtare pa limit dhe 200 minuta ndërkombëtare.

Gjithashtu mund të shtoni edhe Extra data ku mund të blini

 • 50 GB për 500 Lekë
 • si edhe 100 GB për 1000 Lekë.

IP Statike, ofrohet me cmime te ndryshme, në bazë të kërkesave të klientëve.

Shënime:
Të gjitha tarifat nga Digicom janë me TVSH.
Digicom rezervon të drejtën e ndryshimeve.
Shpejtesitë janë deri në dhe janë sipas sa ofrohen me lidhje me kabëll LAN.  Shpejtësia wireless është maksimumi 100 Mbps në rastin e paketës Sonic Fibra dhe ndikohet nga largësia modemit me pajisjen që përdoret, struktura qe e bllokojne apo ambient, pa harruar edhe parametrat e pajisjeve që përdorni.
Abonimet në cmimet promocionale të kësaj pakete ofrohen nëpërmjet kontratës 2 dhe 3 vjecare.
Shërbimi internetit ofrohet me politikë të drejtë përdorimi. Vëllimi i përdorimit të drejtë është për trafik download dhe upload.
Minutat Kombëtare pa limit janë me përdorim të drejtë deri 1000 minuta. Destinacionet Ndërkombëtare i gjeni këtu.
Kushtet e kontratës së pajtimtarit i gjeni ketu.
Dokumentat e nevojshme për të marrë abonim të ri janë: karta e identitetit e personit që do të abonohet.
Specifikat e modemit i gjeni këtu .
Pajtimtarët me paketa ekzistuese nuk transferohen automatikisht tek paketat e reja.

Për ju që kërkoni shërbim të qendrueshëm 100% me fibër optike ju prezantojmë paketën më poshtë:

 • 1000 Mbps download me Fibër Optike,
 • Shërbim i qëndrueshëm dhe pa ndërprerje,
 • Upload 10 Mbps,
 • 24 orë në 7 ditë të javës support,
 • Instalimi Falas,
 • 10 ditë provë për shërbimin,

Shpejtesia
Download 1 Gigabit (1000 Mbps) / 10 Mbps Upload (pas një trafiku prej 2 TB; Upload reduktohet nga 10 në 5 Mbps).

Tarifa mujore:
3,990 Lekë (tarifë promocionale).

Tarifat e abonimit:
Tarifa instalimit ofrohet falas nga Digicom.
Tarifë regjistrimi: Tarifa standarde prej 1000 Lekë paguhet vetëm një herë.
Modemi Fibrës optike: Pagesa fillestare e modemit është 1500 Lekë dhe më pas për kontrate 24 mujore 150 Lekë në muaj.
Mundësi për parapagime:

 • Nëse kryeni parapagim 6 ose 12 mujor tarifa e regjistrimit përfitohet falas.
 • Nëse kryeni parapagim minimumi 6 mujor përfitohet modemi në përdorim falas.
 • Për parapagim 6, apo 12 mujor për abonim 3 vjecar përfiton 200 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ju ofrojmë 10 ditë provë për shërbimin e internetit dhe ju sigurojmë kthimin e parave tuaja mbrapsht 100% në rast se mbeteni të pakënaqur nga shërbimi.

Produktet shtesë::
Gjatë periudhës së kontratës ju jepet mundësia për të blerë paketa mujore:
Telefoni:

 • 200 Lekë: 100 minuta telefoni Kombëtare dhe Ndërkombëtare.
 • 900 Lekë: Minuta Kombëtare pa limit dhe 200 minuta ndërkombëtare.

Gjithashtu mund të shtoni edhe Extra data ku mund të blini

 • 50 GB për 500 Lekë
 • si edhe 100 GB për 1000 Lekë.

IP Statike, ofrohet me cmime te ndryshme, në bazë të kërkesave të klientëve.

Shënime:
Të gjitha tarifat nga Digicom janë me TVSH.
Digicom rezervon të drejtën e ndryshimeve.
Shpejtesitë janë deri në dhe janë sipas sa ofrohen me lidhje me kabëll LAN.  Shpejtësia wireless është maksimumi 100 Mbps në rastin e paketës Super Fibra dhe ndikohet nga largësia modemit me pajisjen që përdoret, struktura qe e bllokojne apo ambient, pa harruar edhe parametrat e pajisjeve që përdorni.
Abonimet në cmimet promocionale të kësaj pakete ofrohen nëpërmjet kontratës 2 dhe 3 vjecare.
Shërbimi internetit ofrohet me politikë të drejtë përdorimi. Vëllimi i përdorimit të drejtë është për trafik download dhe upload.
Minutat Kombëtare pa limit janë me përdorim të drejtë deri 1000 minuta. Destinacionet Ndërkombëtare i gjeni këtu.
Kushtet e kontratës së pajtimtarit i gjeni ketu.
Dokumentat e nevojshme për të marrë abonim të ri janë: karta e identitetit e personit që do të abonohet.
Specifikat e modemit i gjeni këtu.
Pajtimtarët me paketa ekzistuese nuk transferohen automatikisht tek paketat e reja