Detaje per paketen

Tarifa instalimit ofrohet falas nga Digicom.
Tarifë regjistrimi: Tarifa standarde prej 1000 Lekë paguhet vetëm një herë.
Modemi Fibrës optike: Në kontratë 12 mujore me pagesë mujore kosto e modemit është 1500 Lekë. Në kontratë 24 mujore me pagesë mujore modemi merret në përdorim falas.