Zyrat Qendrore,
zona stadiumit Qemal Stafa,
Rr.Dervish Hima, Ada Tower,
Kati I-rë, Tiranë
Suporti Teknik: +355 45 600 110
Shitjet: +355 45 600 111
Posta elektronike
contact@digicom.alKush jemi ne

DIGICOM

Rreth nesh:

DIGICOM është njё nga kompanitё mё inovatore tё komunikimit në Shqipëri. Kemi investuar për një rrjet të qëndrueshëm duke përdorur  teknologjinё e rrjetit me fibra optike dhe IP.

Ne jemi  pjesë e grupit ADA Holding dhe eksperiencën e marrim nga ADANet. ADAnet ёshtё i pari Internet Service Provider nё Shqipёri, i cili me njё eksperiencё 15-vjeçare i ka shёrbyer klientёve tё tij elitare private duke pёrmendur kёtu: ambasadat, bizneset e mёdha dhe organizata tё ndryshme.

Një tjetër pjestarë i rëndësishëm i grupit ADA Holding është kompania Infotelecom, i cili renditet i dyti në të gjithë vendin për nga madhësia dhe cilësia e ofrimit të shërbimit të Telefonisë.

Jo shumё kompani kanё shansin pёr tё ndryshuar jetёn e njerёzve nёpёrmjet inovacionit.
Ne e bёjmё!

Ҫdo ditё po rritet numri i klientëve të cilët i besojnё teknologjisё sё rrjetit tonё me fibra optike dhe shërbimit që ne ofrojmë.

Sepse ne ofrojmë atë që premtojmë!
Rreth ADA Group

Kompania ka krijuar njё imazh shumё tё lartё me sigurimin e cilёsisё sё shёrbimit bashkё me çmimet konkuruese.

Ada Holding ka investuar nё tregun e shёrbimeve, qё nga hapja e ekonomisё sё tregut nё Shqipёri nё vitin 1992. Inovacionin grupi e ka pёrdorur jo vetёm me Digicomin por edhe me kompanitё e tjera, duke arritur suksesin midis konkurentёve tё tjerё tё tregut shqiptar.

Në këtë grup përfshihen: Promarketing, Infotelecom, Digicom, Shtypshkronja ‘Orange’, Revista Klan, gazeta elektronike ‘Albanian Daily News’, Radio NRG


Punoni me ne:

Digicom është kompani që rritet dhe kërkon punonjës dinamik dhe të përkushtuar.

Momentalisht po kërkojmë punonjës për pozicionet e mëposhtme.

Detyrat/Përgjegjësitë:
Puna konsiston ne suportin e klienteve biznes per sherbimet Internet, Data, Telefoni, IPTV , IT.
Kerkesat baze:
– Te jete me eksperience ne maredheniet me klientet
– Te kete arsimin e larte ne fushen e IT ose te ngjashme dhe eksperience pune ne kete fushe.
– Te njohe sistemet e ndryshme operuese Windows, MacOS (Linux perben avantazh)
– Te kete eksperience ne rrjetet informatike LAN, WAN
– Te kete eksperience me WIFI
– Te njohe sistemet telefonike si Vicidial, Asterisk, etj.
– Te dije te perdore programet remote desktop, TeamViewer, VNC, etj.
– Te njohe teknologjine FTTH (Avantazh)
– Te jete i komunikueshem
– Te jete i afte te punoje 50% kohes tek klientet dhe te jete fleksibel me oraret
– Te perdore shume mire programet e perditshme te paketes Ms Office
– Te njohe gjuhen angleze (njohja e gjuheve te tjera perben avantash)
– Te kete patente drejtimi te makines te tipit B

Pagesa dhe kushtet e punes jane shume konkuruese dhe do te jene ne perputhje me eksperiencen e kandidatit.

21/07/2017

Detyrat/Përgjegjësitë:
1. Te prezantoje dhe shese sherbimet e kompanise klienteve te rinj dhe atyre ekzistues.
2. Te arrije objektivat mujore te percaktuara nga kompania
3. Te zbatoje politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanise.
4. Te identifikoje dhe zgjidhe ne kohe shqetesimet e klienteve.
5. Te mbaje marredhenie te rregullta me klientet.
6. Te bashkepunoje me departamentet perkatese deri ne zgjidhjen e cdo problemi/kerkese nga klientet.
Kerkesat baze:
1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë (preferohet menaxhim, marketing)
2. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punojë në grup
3. Njohuri te mira te gjuhes angleze dhe italiane
4. Aftersi negociuese
5. Njohuri shumë të mira të paketës Windows Office Package (Word, Excel, Power Point)
6. Te disponoje leje drejtimi

21/07/2017

Detyrat/Përgjegjësitë:
Ky pozicion relaton direkt tek pergjegjesi i IT dhe i Rrjetit.
-Instalon, miremban, konfiguron dhe ben backup-in dhe restaurimin e sherbimeve kur eshte e nevojshme per paisjet dhe sherbimet e Digicom.
-Instalon dhe konfiguron sistemet operuese, sherbimet e ndryshme si mail server, DNS, FTP, web, VOIP, IPTV, sistemet e monitorimit, etj.
-Monitoron logset e sistemeve kritike, vlereson ecurine e tyre qofte nga ana funksionale, ashtu edhe nga ana operacionale, konfiguron kushtet e alarmeve per rastet kur -resurset jane drejt ezaurimit.
-Percakton dhe ndjek procedurat e punes per sigurimin e mbarevajtjes se sherbimeve te Digicom.
-Planifikon ne kohe perditesimet e nevojshme, nderhyrjet e nevojshme te mirembajtjes si te zgjerimit te resurseve.
-Ndjek me perparesi dhe perditesohet vazhdimisht ne lidhje me problemet e sigurise te zbuluara mbi sistemet ne perdorim dhe lajmeron ne kohe, planifikon dhe zbaton ne bashkepunim me skuadren perkatese te IT fiksimin e ketyre problemeve.
-Zbulon dhe zgjidh ne kohe problemet e funksionimit te paisjeve, programeve dhe sherbimeve.
-Percakton dhe konfiguron akseset e shkallezuara ne resurset e informacionit si dhe ndjek politikat perkatese te sigurimit te informacionit te kompanise.
-Krijon skripte, nderfaqe, sherbimet web, etj; per integrimet e nevojshme te sistemeve te kompanise ndermjet tyre dhe/ose me sisteme te ndryshme te partnereve te kompanise.
-Planifikon blerjet e nevojshme te paisjeve, programeve si dhe te licensave te nevojshme konform nevojave te kompanise.
-Merr pjese ne projektet qe kane te bejne me sherbimet e ndryshme te kompanise.

Eksperienca e nevojshme:
-Kandidati duhet te kete mbaruar arsimin e larte (te preferueshme jane dega e elektronikes, informatikes ose ai duhet te kete eksperience te dallueshme).
-Te pakten tre vjet ne pozicionin e administrimit te sistemeve ne nje kompani telekomunikacioni ose me larmi te ngjashme te sistemeve.
-Eksperience shume te mire ne rrjetet dhe protokollet e rrjetit, ne konfigurimin dhe gjetjen e problemeve te lidhura me konfigurimet e rrjetave, routimet, loop-et, humbjet e paketave, etj.
-Eksperience ne perdorimin e mjeteve te gjetjes se problemeve si telnet, ping, traceroute, ftp, tcpdump, nslookup, etj.
-Kandidati duhet te kete eksperience te dallueshme ne sistemet virtuale VmWare, Vcenter 5.x, etj.
-Kandidati duhet te kete eksperience ne sistemet operuese Linux (Debian, Centos, etj), sistemet VOIP (bazuar ne Asterisk: Vicidial, A2billing, Kannel, etj).
-Eskperience ne punen me databazat kryesore, ne instalimin, konfigurimin, mirembajtjen e tyre, si dhe ne punen konkrete me to (eksperience e dallueshme ne programim per databaza).
-Preferohen kandidatet qe kane certifikata ne administrimin e sistemeve virtuale, sistemeve Linux dhe sistemeve Cisco.
-Kandidati duhet te njohe gjuhen angleze te shkruar, lexuar dhe folur.
-Kandidati duhet te njohe programet e dokumentimit si Visio, paketen Office. Ai duhet te dije te dokumentoje si duhet sistemet, konfigurimet, procedurat baze, etj.
-Leje drejtimi te automjetit

21/07/2017

Detyrat/Përgjegjësitë:
1. Te prezantoje dhe shese sherbimet e kompanise klienteve te rinj dhe atyre ekzistues.
2. Te arrije objektivat mujore te percaktuara nga kompania
3. Te zbatoje politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanise.
4. Te identifikoje dhe zgjidhe ne kohe shqetesimet e klienteve.
5. Te mbaje marredhenie te rregullta me klientet.
6. Te bashkepunoje me departamentet perkatese deri ne zgjidhjen e cdo problemi/kerkese nga klientet.
Kerkesa per kandidatin ;
1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë (preferohet menaxhim, marketing)
2. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punojë në grup
3. Aftesi negociuese

21/07/2017

Rreth DIGICOM


Rrjet i Qendrueshem 99.9% ME FIBER OPTIKE

Me FIBREN OPTIKE Digicom do tё keni teknologji superiore dhe internet te dedikuar.


Komuniko me shume , shpenzo pak!

Flisni deri 90 % me lire duke u bere pjese e paketes sone. Qindra minuta drejte Vod, Telekom Al, Eagle, Plus, Fiks, Itali, Greqi, USA etj.


Te Kenaqur Ose Te Rimbursuar 100%

Te gjitha sherbimet tona jane te perfshira ne nje garanci 10 (dhjete) ditore.


Internet TV

Internet TV eshte platforma me interaktive , qё vjen nё shtёpite tuaja.


Lundroni ne Internet te shpejte dhe te sigurt

Merrni interet me shpejtesi prej 15 Mbps per vetem 1990 leke/muaj


Suport i shpejte

Per cdo problem ofrojme suport te shpejte dhe cilesor