Zyrat Qendrore,
zona stadiumit Qemal Stafa,
Rr.Dervish Hima, Ada Tower,
Kati I-rë, Tiranë
Suporti Teknik: +355 45 600 110
Shitjet: +355 45 600 111
Posta elektronike
contact@digicom.alKush jemi ne

DIGICOM

Rreth nesh:

DIGICOM është njё nga kompanitё mё inovatore tё komunikimit në Shqipëri. Kemi investuar për një rrjet të qëndrueshëm duke përdorur  teknologjinё e rrjetit me fibra optike dhe IP.

Ne jemi  pjesë e grupit ADA Holding dhe eksperiencën e marrim nga ADANet. ADAnet ёshtё i pari Internet Service Provider nё Shqipёri, i cili me njё eksperiencё 15-vjeçare i ka shёrbyer klientёve tё tij elitare private duke pёrmendur kёtu: ambasadat, bizneset e mёdha dhe organizata tё ndryshme.

Një tjetër pjestarë i rëndësishëm i grupit ADA Holding është kompania Infotelecom, i cili renditet i dyti në të gjithë vendin për nga madhësia dhe cilësia e ofrimit të shërbimit të Telefonisë.

Jo shumё kompani kanё shansin pёr tё ndryshuar jetёn e njerёzve nёpёrmjet inovacionit.
Ne e bёjmё!

Ҫdo ditё po rritet numri i klientëve të cilët i besojnё teknologjisё sё rrjetit tonё me fibra optike dhe shërbimit që ne ofrojmë.

Sepse ne ofrojmë atë që premtojmë!
Rreth ADA Group

Kompania ka krijuar njё imazh shumё tё lartё me sigurimin e cilёsisё sё shёrbimit bashkё me çmimet konkuruese.

Ada Holding ka investuar nё tregun e shёrbimeve, qё nga hapja e ekonomisё sё tregut nё Shqipёri nё vitin 1992. Inovacionin grupi e ka pёrdorur jo vetёm me Digicomin por edhe me kompanitё e tjera, duke arritur suksesin midis konkurentёve tё tjerё tё tregut shqiptar.

Në këtë grup përfshihen: Promarketing, Infotelecom, Digicom, Shtypshkronja ‘Orange’, Revista Klan, gazeta elektronike ‘Albanian Daily News’, Radio NRG


Punoni me ne:

Digicom është kompani që rritet dhe kërkon punonjës dinamik dhe të përkushtuar.

Momentalisht po kërkojmë punonjës për pozicionet e mëposhtme.

Njoftim për vende vakante
Mundësi e re punësimi për të interesuarit!
Digicom, operatori i vetëm 100% me fibër optike, vijon të rritet si kompani dhe të kërkon ty të bëhesh pjesë e ekipit tonë.
Nëse je dinamik(e), i/e përkushtuar ndaj rezultateve dhe dëshiron të bëhesh pjesë e  departamentit të Shitjeve  të ftojmë të aplikosh për pozicionin e mëposhtëm.
Titulli pozicionit: Agjent Shitje Rezidencial
Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Prezanton dhe u shet shërbimet e kompanisë klienteve të rinj dhe atyre ekzistues.
 2. Arrin objektivat mujore të përcaktuara nga kompania.
 3. Zbaton politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanisë.
 4. Identifikon dhe zgjidh në kohë shqetësimet e klientëve.
 5. Mban marrëdhenie të rregullta me klientët.
 6. Bashkëpunon me departamentet përkatëse deri në zgjidhjen e cdo problemi/kërkese nga klientët.

Kërkesa për kandidatët

 1. Të ketë mbaruar arsimin e lartë (preferohet menaxhim, marketing).
 2. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të punojë në grup,
 3.  Të ketë aftësi negociuese

Tu duk interesant si pozicion? Atëherë mos vono, dërgo CV e përditësuar dhe dokumentet e tjerë në hr@digicom.al dhe të urojmë suksese. Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen per hapa te metejshem.

09/10/2017

Njoftim për vende vakante
Mundësi e re punësimi për të interesuarit
Digicom, operatori i vetëm 100% me fibër optike, vijon të rritet si kompani dhe të kërkon ty të bëhesh pjesë e ekipit tonë.
Nëse je dinamik(e), i/e përkushtuar ndaj rezultateve dhe dëshiron të bëhesh pjesë e  departamentit të Marketingut të ftojmë të aplikosh për pozicionin e mëposhtëm.
Titulli pozicionit:   Marketing Specialist

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Siguron mbarëvajtjen / auditon proceset e faturimit, kontaktimit, apo proceseve të tjera që i caktohen.
 2. Siguron / auditon cilësinë e komunikimit me klientin dhe propozon praktika të reja.
 3. Ndërmerr dhe zbaton zgjidhjen e problematikave në komunikimin me klientin.
 4. Përpilon materiale marketing, trajnimesh për shitjet, kujdesit të klientit, apo kanaleve të tjera.
 5. Monitoron praktikat e konkurenteve, si edhe ndërkombëtare.
 6. Sugjeron politika marketing dhe KPI përkatëse.
 7. Garanton të dhënat dhe përpunon raportime si edhe përmbledhje ekzekutive.
 8. Mbështet departamentin në fushata marketing.
 9. Monitoron zbatimin e fushatave marketing.
 10. Aktivitete të tjera që caktohen për zhvillimin marketing.

Kërkesa për kandidatët

 1. Diplomë Universitare në Marketing, Menaxhim, Finance, Ekonomi Informatike.
 2. Të ketë eksperiencë të mëparshme pune në zhvillim marketing, procesesh, kontrolli.
 3. Aftësi shumë të mira komunikuese dhe integritet.
 4. Njohuri të mira të gjuhës angleze.
 5. Aftesi të mira analitike.
 6. Të jetë i/e organizuar dhe i/e aftë të punojë në pavarësi.
 7. Të jetë i/e përpiktë në përgjegjësitë e caktuara nga menaxheri marketing dhe i/e palëkundur në zbatimin e politikave
 8. Të njohin programet kompjuterike si word, excel, powerpoint, visio, etj.

Tu duk interesant si pozicion? Atëherë mos vono, dërgo CV e përditësuar dhe dokumentet e tjerë në hr@digicom.al dhe të urojmë suksese. Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen per hapa te metejshem.

09/10/2017

Njoftim për vende vakante
Mundësi e re punësimi për të interesuarit!
Digicom, operatori i vetëm 100% me fibër optike, vijon të rritet si kompani dhe të kërkon ty të bëhesh pjesë e ekipit tonë.
Nëse je dinamik(e), i/e përkushtuar ndaj rezultateve dhe dëshiron të bëhesh pjesë e  departamentit të Suportit Teknik të ftojmë të aplikosh për pozicionin e mëposhtëm.
Titulli pozicionit:VoIP System Engineer
Linja raportimit:Ky pozicion relaton direct tek përgjegjesi i IT

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Instalon, konfiguron dhe mirëmban të gjitha sistemet VoIP të kompanisë duke përfshire ketu IP-PBX.
 2. Planifikon implementimin e shërbimeve të reja VoIP duke analizuar kërkesat teknike dhe resurset e nevojshme për ofrimin e shërbimeve.
 3. Ndjek zhvillimet e reja në teknologjinë VoIP dhe sugjeron nevojat për update/upgrade të sistemeve aktuale.
 4. Bashkëpunon me grupet e suportit për të zgjidhur biletat e hapura nga klientet e Digicom për probleme të ndryshme me shërbimin VoIP.
 5. Asiston agjentet e shitjeve duke sugjeruar zgjidhje teknike për realizimin e kërkesave të ndryshme të klienteve të Digicom.
 6. Monitoron dhe identifikon kapacitetet dhe performancën e sistemeve duke garantuar funksionimin e pandërprerë të sistemeve të telefonisë.
 7. Trajnon në menyrë te vazhdueshme grupet e suportit rreth funksionaliteteve dhe problemeve të ndryshme të teknologjisë VoIP.

Kërkesa për kandidatët (Kandidatët e interesuar duhet te zotërojnë njohuritë teknike si më poshtë)

 1. Duhet të ketë mbaruar arsimin e lartë (të preferueshme jane degët e elektronikes, informatikës).
 2. Të ketë të paktën 2 vjet eksperience pune me sistemet VoIP. Preferohen kandidatët me eksperience të mëparshme në Internet Service Provider.
 3. Njohuri praktike në instalimin dhe konfigurimin e sistemeve IP-PBX, eksperiencë me sistemet Asterisk dhe A2Billing konsiderohen një plus.
 4. Të ketë njohuri të avancuara në protokollet SIP, H. 232, TCP/IP.
 5. Të ketë njohuri të avancuara mbi funksionimin e voicemail, IVR, call center, voice recording etc.
 6. Të jetë i aftë për të punuar në mënyrë indipendente dhe si pjesë e një grupi dinamik.
 7. Të ketë aftësi të shkëlqyera në dokumentimin e sistemeve.
 8. Njohja e rrjetave kompjuterike dhe sistemeve të virtualizimit konsiderohen një plus.

Tu duk interesant si pozicion? Atëherë mos vono, dërgo CV e përditësuar dhe dokumentet e tjerë në hr@digicom.al dhe të urojmë suksese. Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen per hapa te metejshem.

09/10/2017

Njoftim për vende vakante
Mundësi e re punësimi për të interesuarit!
Digicom, operatori i vetëm 100% me fibër optike, vijon të rritet si kompani dhe të kërkon ty të bëhesh pjesë e ekipit tonë.
Nëse je dinamik(e), i/e përkushtuar ndaj rezultateve dhe dëshiron të bëhesh pjesë e departamentit Teknik të ftojmë të aplikosh për pozicionin e mëposhtëm.
Titulli pozicionit:Sytem Administrator.
Linja raportimit:Ky pozicion relaton direkt tek përgjegjësi i IT dhe i Rrjetit.

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Instalon, mirëmban, konfiguron dhe bën backup-in dhe restaurimin e shërbimeve kur është e nevojshme për paisjet dhe shërbimet e Digicom.
 2. Instalon dhe konfiguron sistemet operuese, shërbimet e ndryshme si mail server, DNS, FTP, web, VOIP, IPTV, sistemet e monitorimit, etj.
 3. Monitoron logset e sistemeve kritike, vlerëson ecurinë e tyre qoftë nga ana funksionale, ashtu edhe nga ana operacionale, konfiguron kushtet e alarmeve për rastet kur resurset janë drejt ezaurimit.
 4. Përcakton dhe ndjek procedurat e punës për sigurimin e mbarëvajtjes së shërbimeve të Digicom.
 5. Planifikon në kohë përditesimet e nevojshme, ndërhyrjet e nevojshme të mirëmbajtjes si të zgjerimit të resurseve.
 6. Ndjek me përparësi dhe përditesohet vazhdimisht në lidhje me problemet e sigurisë të zbuluara mbi sistemet në përdorim dhe lajmëron në kohë, planifikon dhe zbaton në bashkëpunim me skuadrën përkatese të IT rregullimin e këtyre problemeve
 7. Zbulon dhe zgjidh në kohë problemet e funksionimit të paisjeve, programeve dhe shërbimeve.
  Përcakton dhe konfiguron akseset e shkallëzuara në resurset e informacionit si dhe ndjek politikat përkatëse të sigurimit të informacionit të kompanisë
 8. Krijon skripte, ndërfaqe, shërbimet web, etj; për integrimet e nevojshme të sistemeve të kompanisë ndërmjet tyre dhe/ose me sisteme të ndryshme të partnerëve të kompanisë.
 9. Planifikon blerjet e nevojshme të paisjeve, programeve si dhe te licensave të nevojshme konform nevojave të kompanisë.
 10. Merr pjesë në projektet që kanë të bejnë me shërbimet e ndryshme të kompanisë.

Kërkesa për kandidatët

 1. Kandidati duhet të ketë mbaruar arsimin e lartë (të preferueshme janë dega e elektronikes, informatikës ose ai duhet të ketë eksperiencë të dallueshme).
 2. Të ketë të paktën tre vjet në pozicionin e administrimit të sistemeve në një kompani telekomunikacioni ose me larmi të ngjashme të sistemeve.
 3. Eksperiencë shumë të mirë në rrjetet dhe protokollet e rrjetit, në konfigurimin dhe gjetjen e problemeve të lidhura me konfigurimet e rrjetave, routimet, loop-et, humbjet e paketave, etj.
 4. Eksperiencë në përdorimin e mjeteve të gjetjes së problemeve si telnet, ping, traceroute, ftp, tcpdump, nslookup, etj.
 5. Kandidati duhet të ketë eksperiencë të dallueshme në sistemet virtuale VmWare, Vcenter 5.x, etj.
 6. Kandidati duhet të ketë eksperience në sistemet operuese Linux (Debian, Centos, etj), sistemet VOIP (bazuar ne Asterisk: Vicidial, A2billing, Kannel, etj).
 7. Eskperiencë në punën me databazat kryesore, në instalimin, konfigurimin, mirëmbajtjen e tyre, si dhe në punën konkrete me to (eksperiencë e dallueshme në programim për databaza).
 8. Preferohen kandidatët që kanë certifikata në administrimin e sistemeve virtuale, sistemeve Linux dhe sistemeve Cisco.
 9. Kandidati duhet të njohë gjuhën angleze të shkruar, lexuar dhe folur.
 10. Kandidati duhet të njohë programet e dokumentimit si Visio, paketën Office. Ai duhet të dijë të dokumentojë si duhet sistemet, konfigurimet, procedurat bazë, etj.
 11. Leje drejtimi të automjetit.

Tu duk interesant si pozicion? Atëherë mos vono, dërgo CV e përditësuar dhe dokumentet e tjerë në hr@digicom.al dhe të urojmë suksese. Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen per hapa te metejshem.

09/10/2017

Njoftim për vende vakante
Mundësi e re punësimi për të interesuarit!
Digicom, operatori i vetëm 100% me fibër optike, vijon të rritet si kompani dhe të kërkon ty të bëhesh pjesë e ekipit tonë.
Nëse je dinamik(e), i/e përkushtuar ndaj rezultateve dhe dëshiron të bëhesh pjesë e  departamentit e programimit të ftojmë të aplikosh për pozicionin e mëposhtëm.
Titulli pozicionit: PHP Developer Junior/Senior.
Nën supervizimin e Team Leaderit te Programimit.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Do të merret me krijimin, testimin dhe mirëmbajtjen e moduleve te ndryshme të sistemeve të informacionit të kompanisë.

 • Monitoron sistemet aktuale.
 • Krijon module, raporte, skripte të ndryshëm sipas kërkesave.
 • Krijon, mirëmban, teston dhe kontrollon raporte të ndryshëm.
 • Përfundon brenda afatit (deadline) detyrat e përcaktuara.
 • Analizon, optimizon sistemet aktuale/ të reja.
 • Analizon proceset për të ndërtuar zgjidhjet e kërkuara, për të reflektuar sa me drejt logjikën e biznesit.
 • Bashkëpunon në grup për realizimin e projekteve.
 • Ndjek aktivitete të tjera që caktohen nga përgjegjësi/sja dhe ndihmojnë në mbarëvajtjen e njësisë/departamentit.

Kërkesa për kandidatët

 • Diplomimi preferuar në fushën e TIK.
 • Eksperiencë të paktën 1 vjecare në programim PHP, MySQL, JS.
 • Eksperiencë pune me shërbimet web.
 • Eksperiencë pune me framework si SugarCRM, SuiteCRM, vTiger (përbën një plus).
 • Eksperiencë pune me sisteme operues Windows, Linux.
 • Të ketë aftësi krijuese.
 • Të jetë i/e aftë të përshtatet në një ambient dinamik dhe në ndryshim të vazhdueshëm.
 • Të jetë i/e aftë të respektojë afatet e punës.
 • Të jetë i aftë të punojë në grup.

Tu duk interesant si pozicion? Atëherë mos vono, dërgo CV e përditësuar dhe dokumentet e tjerë në hr@digicom.al dhe të urojmë suksese. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për hapa të mëtejshëm.

14/10/2017

Rreth DIGICOM


Rrjet i Qendrueshem 99.9% ME FIBER OPTIKE

Me FIBREN OPTIKE Digicom do tё keni teknologji superiore dhe internet te dedikuar.


Komuniko me shume , shpenzo pak!

Flisni deri 90 % me lire duke u bere pjese e paketes sone. Qindra minuta drejte Vod, Telekom Al, Eagle, Plus, Fiks, Itali, Greqi, USA etj.


Te Kenaqur Ose Te Rimbursuar 100%

Te gjitha sherbimet tona jane te perfshira ne nje garanci 10 (dhjete) ditore.


Internet TV

Internet TV eshte platforma me interaktive , qё vjen nё shtёpite tuaja.


Lundroni ne Internet te shpejte dhe te sigurt

Merrni interet me shpejtesi prej 15 Mbps per vetem 1990 leke/muaj


Suport i shpejte

Per cdo problem ofrojme suport te shpejte dhe cilesor