Paketa dhe Oferta Interneti, POWER, SONIC & SUPER FIBRA
Zyrat Qendrore,
Rruga Papa Gjon Pali II,
ABA Business Center, Tirane
Suporti Teknik: +355 45 600 110
Shitjet: +355 45 600 111
Posta elektronike
contact@digicom.al

POWER FIBRA


Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke. Kjo tarife ofrohet falas nese pajtimtari kryen parapagim minimal prej 6 muajsh.
Garanci per paisjen 4500 Leke nese kryeni abonim 1 vjecar, nese kryeni abonim 2 vjecar garancia e pajisjes kushton 1500 Lekë
Pagese me keste
1000 Leke + 1500 Leke (vetem nje here) + 150 Leke/muaj per 24 muaj

Shpejtesia
Download: 25Mbps
Upload: 5 Mbps

Tarifa mujore
Cmimi promocional 1990 leke/muaj

Parapagimet:
Parapagim 6 mujor:

 *Per kontrate 24 mujore nese pajtimtari parapaguan 6 muaj perfiton modemin dhe tarifen e regjistrimit pa pagese.

Parapagim 12 mujor:

*Nëse zgjidhni kontrate 24 mujore dhe parapaguani 12 muaj, ju ofrojme ne perdorim falas modemin e fibres optike.
*Tarifa e regjistrimit eshte falas
*Per kontrate 24 mujore nese pajtimtari zgjedh paketa me IPTV dhe parapaguan 12 muaj pajtimin mujor te paketes (me IPTV) perfiton edhe dekoderin (STB) ne perdorim.
*Nese zgjidhni kontrate 24 mujore dhe parapaguani 12 muaj perfitoni per te njejtin cmim promocional, shpejtesine e internetit te paketes pasardhese (50 Mbps)

Paketat shtesë:

Gjatë periudhës së kontratës ju jepet mundësia për të blerë paketa shtesë:
*100 minuta kombetare dhe nderkombetare/ 200 leke per muaj
*minuta pa limit kombetare dhe nderkombetare, +200 min nderkombetare/ 900 leke per muaj
Gjithashtu mund të shtoni edhe Extra data ku mund të blini 50 GB për 500 lekë si edhe 100 GB për 1000 lekë

SONIC FIBRA


Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke
Garanci per paisjen 4500 Leke nese kryeni abonim 1 vjecar, nese kryeni abonim 2 vjecar garancia e pajisjes kushton 1500 Lekë
Pagese me keste
1000 Leke + 1500 Leke (vetem nje here) + 150 Leke/muaj per 24 muaj

Shpejtesia
Download: 50 Mbps
Upload: 5 Mbps

Tarifa mujore
Cmimi promocional 2490 leke/muaj

Parapagimet:
Parapagim 6 mujor:

 

*Per kontrate 24 mujore nese pajtimtari parapaguan 6 muaj perfiton modemin dhe tarifen e regjistrimit pa pagese.

Parapagim 12 mujor:

*Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar afatit te kontrates
*Tarifa e regjistrimit eshte falas
*Per kontrate 24 mujore nese pajtimtari zgjedh paketa me IPTV dhe parapaguan 12 muaj pajtimin mujor te paketes (me IPTV) perfiton edhe dekoderin (STB) ne perdorim.
*Perfitohet shpejtesia e internetit te paketes pasardhese (100Mbps)

Paketat shtesë:

Gjatë periudhës së kontratës ju jepet mundësia për të blerë paketa shtesë:
*100 minuta kombetare dhe nderkombetare/ 200 leke per muaj
*minuta pa limit kombetare dhe nderkombetare, +200 min nderkombetare/ 900 leke per muaj
Gjithashtu mund të shtoni edhe Extra data ku mund të blini 50 GB për 500 lekë si edhe 100 GB për 1000 lekë

SUPER FIBRA


Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke
Garanci per paisjen 4500 Leke nese kryeni abonim 1 vjecar, nese kryeni abonim 2 vjecar garancia e pajisjes kushton 1500 Lekë
Pagese me keste
1000 Leke + 1500 Leke (vetem nje here) + 150 Leke/muaj per 24 muaj

Shpejtesia
Download: 100 Mbps
Upload: 10Mbps

Tarifa mujore
Cmimi promocional 3490 leke/muaj

Parapagimet:
Parapagim 6 mujor:

 
*Per kontrate 24 mujore nese pajtimtari parapaguan 6 muaj perfiton modemin dhe tarifen e regjistrimit pa pagese.

Parapagim 12 mujor:

*Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit deri ne perfundim te afatit te kontrates
*Tarifa e regjistrimit eshte falas
*Per kontrate 24 mujore nese pajtimtari zgjedh paketa me IPTV dhe parapaguan 12 muaj pajtimin mujor te paketes (me IPTV) perfiton edhe dekoderin (STB) ne perdorim.

Paketat shtesë:

Gjatë periudhës së kontratës ju jepet mundësia për të blerë paketa shtesë:
*100 minuta kombetare dhe nderkombetare/ 200 leke per muaj
*minuta pa limit kombetare dhe nderkombetare, +200 min nderkombetare/ 900 leke per muaj
Gjithashtu mund të shtoni edhe Extra data ku mund të blini 50 GB për 500 lekë si edhe 100 GB për 1000 lekë