Zyrat Qendrore,
zona stadiumit Qemal Stafa,
Rr.Dervish Hima, Ada Tower,
Kati I-rë, Tiranë
Suporti Teknik: +355 45 600 110
Shitjet: +355 45 600 111
Posta elektronike
contact@digicom.al

POWER FIBRA


Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke + Garanci per paisjen 6990 Leke
Pagese me keste
1000 Leke + 3000 Leke (vetem nje here) + 350 Leke/muaj per 12 muaj

Shpejtesia
Download: 15Mbps
Upload: 5 Mbps

Tarifa mujore
Tarifa zyrtare 2400 leke/muaj
Cmimi promocional 1990 leke/muaj

Parapagimet:
Parapagim 6 mujor:

 
*Tarifa e regjistrimit eshte falas

Parapagim 12 mujor:

*Tarifa e regjistrimit eshte falas
*Perfitohet shpejtesia e internetit te paketes pasardhese (30Mbps/1990 leke)
*Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar afatit te kontrates

SONIC FIBRA


Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke + Garanci per paisjen 6990 Leke
Pagese me keste
1000 Leke + 3000 Leke (vetem nje here) + 350 Leke/muaj per 12 muaj

Shpejtesia
Download: 30 Mbps
Upload: 5 Mbps

Tarifa mujore
Tarifa zyrtare 3800 leke/muaj
Cmimi promocional 2490 leke/muaj

Parapagimet:
Parapagim 6 mujor:

 

*Tarifa e regjistrimit eshte falas

Parapagim 12 mujor:

*Tarifa e regjistrimit eshte falas
*Perfitohet shpejtesia e internetit te paketes pasardhese (100Mbps/2490 leke)
*Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar afatit te kontrates

SUPER FIBRA


Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke + Garanci per paisjen 6990 Leke
Pagese me keste
1000 Leke + 3000 Leke (vetem nje here) + 350 Leke/muaj per 12 muaj

Shpejtesia
Download: 100 Mbps
Upload: 10Mbps

Tarifa mujore
Tarifa zyrtare 5200 leke/muaj
Cmimi promocional 3990 leke/muaj

Parapagimet:
Parapagim 6 mujor:

 
*Tarifa e regjistrimit eshte falas
*Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit deri ne perfundim te afatit te kontrates

Parapagim 12 mujor:

*Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit deri ne perfundim te afatit te kontrates

EXTRA FIBRA


Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke + Garanci per paisjen 6990 Leke
Pagese me keste
1000 Leke + 3000 Leke (vetem nje here) + 350 Leke/muaj per 12 muaj

Shpejtesia
Download: 20 Mbps
Upload: 4 Mbps

Tarifa mujore
Tarifa zyrtare 4000 leke/muaj
Cmimi promocional 2690 leke/muaj

Parapagimet:

Parapagim 6 mujor:

 
*Tarifa e regjistrimit eshte falas

Parapagim 12 mujor:

*Tarifa e regjistrimit eshte falas
*Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit deri ne perfundim te afatit te kontrates

Paketa telefonie

Minuta pa limit kombetare* dhe 200 min nderkomtare**
Thirrje Nderkombetare jane te vlefshme drejt destinacioneve: Itali, Greqi, Angli, Zvicer, France, Belgjike, Gjermani, USA, Kanada, Australi, Ceki.