Zyrat Qendrore,
zona stadiumit Qemal Stafa,
Rr.Dervish Hima, Ada Tower,
Kati I-rë, Tiranë
Suporti Teknik: +355 45 600 110
Shitjet: +355 45 600 111
Posta elektronike
contact@digicom.al

PAKETAT  IPTV DIGITALB

Pajtim 1 mujor
Cmimi 790 Leke
*Paketat e IPTV kombinohen me paketat e Internetit sipas deshires suaj.

Garanci pajisje
Set Top Box 8.000 Leke

Kontrate 24 mujore

Parapagim 12 mujor:

Pajisja e modemit me fiber optike dhe Dekoder Set Top Box jepet ne perdorim pa pagese

Parapagim 6 mujor:

Pajisja e modemit me fiber optike jepet ne perdorim pa pagese
Pajisja e Set Top Box paguhet vetem nje here
*Me Paketat Sonic Fibra dhe Super Fibra perfiton ne perdorim pa pagese:
Pajisen e modemit me fiber optike, Kosto instalimi, modem dhe Dekoder IPTV Set Top Box

Kontrate 12 mujore

Parapagim 12 mujor:

Per paketen Sonic Fibra perfiton ne perdorim pa pagese:
Pajisjen e modemit me fiber optike, Kosto instalimi, modem dhe Dekoder IPTV Set Top Box
*Ne rastet kur pajisja eshte  lene ne perdorim pa pagese, duhet te rikthehet pas respektimit te afatit kohor te kontrates.

Pajtim 1 mujor
Cmimi 790 Leke
*Paketat e IPTV kombinohen me paketat e Internetit sipas deshires suaj.

Garanci pajisje
Set Top Box 8.000 Leke

Kontrate 24 mujore

Parapagim 12 mujor:

Pajisja e modemit me fiber optike dhe Dekoder Set Top Box jepet ne perdorim pa pagese

Parapagim 6 mujor:

Pajisja e modemit me fiber optike jepet ne perdorim pa pagese
Pajisja e Set Top Box paguhet vetem nje here
*Me Paketat Sonic Fibra dhe Super Fibra perfiton ne perdorim pa pagese:
Pajisen e modemit me fiber optike, Kosto instalimi, modem dhe Dekoder IPTV Set Top Box

Kontrate 12 mujore

Parapagim 12 mujor:

Per paketen Sonic Fibra perfiton ne perdorim pa pagese:
Pajisjen e modemit me fiber optike, Kosto instalimi, modem dhe Dekoder IPTV Set Top Box
*Ne rastet kur pajisja eshte  lene ne perdorim pa pagese, duhet te rikthehet pas respektimit te afatit kohor te kontrates.

Pajtim 1 mujor
Cmimi 1.290 Leke
*Paketat e IPTV kombinohen me paketat e Internetit sipas deshires suaj.

Garanci pajisje
Set Top Box 8.000 Leke

Kontrate 24 mujore

Parapagim 12 mujor:

Pajisja e modemit me fiber optike dhe Dekoder Set Top Box jepet ne perdorim pa pagese

Parapagim 6 mujor:

Pajisja e modemit me fiber optike jepet ne perdorim pa pagese
Pajisja e Set Top Box paguhet vetem nje here
*Me Paketat Sonic Fibra dhe Super Fibra perfiton ne perdorim pa pagese:
Pajisen e modemit me fiber optike, Kosto instalimi, modem dhe Dekoder IPTV Set Top Box

Kontrate 12 mujore

Parapagim 12 mujor:

Per paketen Sonic Fibra perfiton ne perdorim pa pagese:
Pajisjen e modemit me fiber optike, Kosto instalimi, modem dhe Dekoder IPTV Set Top Box
*Ne rastet kur pajisja eshte  lene ne perdorim pa pagese, duhet te rikthehet pas respektimit te afatit kohor te kontrates.

Pajtim 1 mujor
Cmimi 1.990 Leke
*Paketat e IPTV kombinohen me paketat e Internetit sipas deshires suaj.

Garanci pajisje
Set Top Box 8.000 Leke

Kontrate 24 mujore

Parapagim 12 mujor:

Pajisja e modemit me fiber optike dhe Dekoder Set Top Box jepet ne perdorim pa pagese

Parapagim 6 mujor:

Pajisja e modemit me fiber optike jepet ne perdorim pa pagese
Pajisja e Set Top Box paguhet vetem nje here
*Me Paketat Sonic Fibra dhe Super Fibra perfiton ne perdorim pa pagese:
Pajisen e modemit me fiber optike, Kosto instalimi, modem dhe Dekoder IPTV Set Top Box

Kontrate 12 mujore

Parapagim 12 mujor:

Per paketen Sonic Fibra perfiton ne perdorim pa pagese:
Pajisjen e modemit me fiber optike, Kosto instalimi, modem dhe Dekoder IPTV Set Top Box
*Ne rastet kur pajisja eshte  lene ne perdorim pa pagese, duhet te rikthehet pas respektimit te afatit kohor te kontrates.

Pajtim 1 mujor
Cmimi 3.090 Leke
*Paketat e IPTV kombinohen me paketat e Internetit sipas deshires suaj.

Garanci pajisje
Set Top Box 8.000 Leke

Kontrate 24 mujore

Parapagim 12 mujor:

Pajisja e modemit me fiber optike dhe Dekoder Set Top Box jepet ne perdorim pa pagese

Parapagim 6 mujor:

Pajisja e modemit me fiber optike jepet ne perdorim pa pagese
Pajisja e Set Top Box paguhet vetem nje here
*Me Paketat Sonic Fibra dhe Super Fibra perfiton ne perdorim pa pagese:
Pajisen e modemit me fiber optike, Kosto instalimi, modem dhe Dekoder IPTV Set Top Box

Kontrate 12 mujore

Parapagim 12 mujor:

Per paketen Sonic Fibra perfiton ne perdorim pa pagese:
Pajisjen e modemit me fiber optike, Kosto instalimi, modem dhe Dekoder IPTV Set Top Box
*Ne rastet kur pajisja eshte  lene ne perdorim pa pagese, duhet te rikthehet pas respektimit te afatit kohor te kontrates.

Pajtim 1 mujor
Cmimi 3.590 Leke
*Paketat e IPTV kombinohen me paketat e Internetit sipas deshires suaj.

Garanci pajisje
Set Top Box 8.000 Leke

Kontrate 24 mujore

Parapagim 12 mujor:

Pajisja e modemit me fiber optike dhe Dekoder Set Top Box jepet ne perdorim pa pagese

Parapagim 6 mujor:

Pajisja e modemit me fiber optike jepet ne perdorim pa pagese
Pajisja e Set Top Box paguhet vetem nje here
*Me Paketat Sonic Fibra dhe Super Fibra perfiton ne perdorim pa pagese:
Pajisen e modemit me fiber optike, Kosto instalimi, modem dhe Dekoder IPTV Set Top Box

Kontrate 12 mujore

Parapagim 12 mujor:

Per paketen Sonic Fibra perfiton ne perdorim pa pagese:
Pajisjen e modemit me fiber optike, Kosto instalimi, modem dhe Dekoder IPTV Set Top Box
*Ne rastet kur pajisja eshte  lene ne perdorim pa pagese, duhet te rikthehet pas respektimit te afatit kohor te kontrates.