Zyrat Qendrore,
zona stadiumit Qemal Stafa,
Rr.Dervish Hima, Ada Tower,
Kati I-rë, Tiranë
Suporti Teknik: +355 45 600 110
Shitjet: +355 45 600 111
Posta elektronike
contact@digicom.al

Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke + Garanci per paisjen 6990 Leke

Pagese me keste
1000 Leke + 3000 Leke (vetem nje here) + 350 Leke/muaj per 12 muaj
1000 Leke + 1500 Leke (vetem nje here) + 250 Leke/muaj per 24 muaj

Shpejtesia
Download: 15Mbps
Upload: 5 Mbps

Tarifa mujore
Tarifa zyrtare 2.800 leke/muaj
Cmimi promocional 2.390 leke/muaj

Parapagimet:
Parapagim 6 mujor:

Parapagim 12 mujor:

 
Tarifa e regjistrimit eshte falas

Tarifa e regjistrimit eshte falas
Pajisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar ne afatin e kontrates
Perfitohet shpejtesia e internetit te paketes pasardhese (30 Mbps/2.390 leke)

Paketa telefonie shtese:
*100 minuta kombetare dhe nderkombetare/ 200 leke per muaj
*minuta pa limit kombetare dhe nderkombetare, +200 min nderkombetare/ 900 leke per muaj
Gjate periudhes se kontrates ju mund te perfitoni paketen Extra Data:
50 GB/ 500 Leke
100 GB/ 1000 Leke

Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke + Garanci per paisjen 6990 Leke

Pagese me keste
1000 Leke + 3000 Leke (vetem nje here) + 350 Leke/muaj per 12 muaj
1000 Leke + 1500 Leke (vetem nje here) + 250 Leke/muaj per 24 muaj

Shpejtesia
Download: 30Mbps
Upload: 5 Mbps

Tarifa mujore
Tarifa zyrtare 3800 leke/muaj
Cmimi promocional 2990 leke/muaj

*Perfshire 100 minuta kombetare dhe nderkombetare
Thirjet Nderkombtare jane te vlefshme drejt destinacioneve: Itali, Greqi, Angli, Zvicer, France, Belgjike, Gjermani, USA, Kanada, Australi, Ceki, Spanje, Rumani.

Parapagimet:
Parapagim 6 mujor:
 

Parapagim 12 mujor:

 
Tarifa e regjistrimit eshte falas
Pajisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar afatit te kontrates

Tarifa e regjistrimit eshte falas
Pajisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar ne afatin e kontrates
Perfitohet shpejtesia e internetit te paketes pasardhese (100 Mbps/2990 leke)

Paketa telefonie shtese:
*100 minuta kombetare dhe nderkombetare/ 200 leke per muaj
*minuta pa limit kombetare dhe 200 min nderkombetare/ 900 leke per muaj
Gjate periudhes se kontrates ju mund te perfitoni paketen Extra Data:
50 GB/ 500 Leke
100 GB/ 1000 Leke

Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke + Garanci per paisjen 6990 Leke

Pagese me keste
1000 Leke + 3000 Leke (vetem nje here) + 350 Leke/muaj per 12 muaj
1000 Leke + 1500 Leke (vetem nje here) + 250 Leke/muaj per 24 muaj

Shpejtesia
Download: 100Mbps
Upload: 10 Mbps

Tarifa mujore
Tarifa zyrtare 5200 leke/muaj
Cmimi promocional 4490 leke/muaj

*Perfshire 100 minuta kombetare dhe nderkombetare
Thirjet Nderkombtare jane te vlefshme drejt destinacioneve: Itali, Greqi, Angli, Zvicer, France, Belgjike, Gjermani, USA, Kanada, Australi, Ceki, Spanje, Rumani.

Parapagimet:
Parapagim 6 mujor:
 

Parapagim 12 mujor:

 
Tarifa e regjistrimit eshte falas
Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar afatit te kontrates

Tarifa e regjistrimit eshte falas
Pajisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar ne afatin e kontrates

Paketa telefonie shtese:
*100 minuta kombetare dhe nderkombetare/ 200 leke per muaj
*minuta pa limit kombetare dhe 200 min nderkombetare/ 900 leke per muaj
Gjate periudhes se kontrates ju mund te perfitoni paketen Extra Data:
50 GB/ 500 Leke
100 GB/ 1000 Leke

Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke + Garanci per paisjen 6990 Leke

Pagese me keste
1000 Leke + 3000 Leke (vetem nje here) + 350 Leke/muaj per 12 muaj
1000 Leke + 1500 Leke (vetem nje here) + 250 Leke/muaj per 24 muaj

Shpejtesia
Download: 20Mbps
Upload: 4 Mbps

Tarifa mujore
Tarifa zyrtare 4000 leke/muaj
Cmimi promocional 2990 leke/muaj

*Perfshire minuta Pa Limit kombetare dhe +200 minuta nderkombetare
Thirjet Nderkombtare jane te vlefshme drejt destinacioneve: Itali, Greqi, Angli, Zvicer, France, Belgjike, Gjermani, USA, Kanada, Australi, Ceki, Spanje, Rumani.

Parapagimet:
Parapagim 6 mujor:
 

Parapagim 12 mujor:

 
Tarifa e regjistrimit eshte falas
Pajisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar ne afatin e kontrates

Tarifa e regjistrimit eshte falas
Pajisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar ne afatin e kontrates

Paketa telefonie shtese:
*100 minuta kombetare dhe nderkombetare/ 200 leke per muaj
*minuta pa limit kombetare dhe 200 min nderkombetare/ 900 leke per muaj
Gjate periudhes se kontrates ju mund te perfitoni paketen Extra Data:
50 GB/ 500 Leke
100 GB/ 1000 Leke