Rruga “Dervish Hima” Ada Tower
Kati i I-re Tirane, Shqiperi
Suporti Teknik: +355 45 600 110
Shitjet: +355 45 600 111
Posta elektronike
contact@digicom.al

Kontrate 12 Mujore

Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke + Garanci per paisjen 6990 Leke
Pagese me keste
1000 Leke + 3000 Leke (vetem nje here) + 350 Leke/muaj per 12 muaj

Kontrate 24 Mujore

Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke + Garanci per paisjen 6990 Leke
Pagese me keste
1000 Leke + 1500 Leke (vetem nje here) + 250 Leke/muaj per 24 muaj

Shpejtesia
Download: 30Mbps
Upload: 5 Mbps

Tarifa mujore
Tarifa zyrtare 3800 leke/muaj
Cmimi promocional 2990 leke/muaj

Thirjet Nderkombtare jane te vlefshme drejt destinacioneve: Itali, Greqi, Angli, Zvicer, France, Belgjike, Gjermani, USA, Kanada, Australi, Ceki.
*100 minuta kombetare dhe nderkombetare

Parapagimet (kontrate 12 mujore):
Parapagim 6 mujor:

Parapagim 12 mujor:

 
Tarifa e regjistrimit eshte falas

Tarifa e regjistrimit falas
Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar afatit te kontrates

Parapagimet (kontrate 24 mujore):
Parapagim 6 mujor:
 

Parapagim 12 mujor:

 
Tarifa e regjistrimit eshte falas
Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar afatit te kontrates

Tarifa e regjistrimit falas
Perfitohet shpejtesia e internetit te paketes pasardhese (100 Mbps/2990 leke)
Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar afatit te kontrates

Paketa telefonie shtese:
*100 minuta kombetare dhe nderkombetare/ 300 leke per muaj
*minuta pa limit kombetare dhe nderkombetare, +200 min nderkombetare/ 900 leke per muaj
Gjate periudhes se kontrates ju mund te perfitoni paketen Extra Data:
50 Gb/ 500 Leke
100 Gb/ 1000 Leke

Kontrate 12 Mujore

Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke + Garanci per paisjen 6990 Leke
Pagese me keste
1000 Leke + 3000 Leke (vetem nje here) + 350 Leke/muaj per 12 muaj

Kontrate 24 Mujore

Kosto aktivizimi
Tarife regjistrimi 1000 Leke + Garanci per paisjen 6990 Leke
Pagese me keste
1000 Leke + 1500 Leke (vetem nje here) + 250 Leke/muaj per 24 muaj

Shpejtesia
Download: 100Mbps
Upload: 10 Mbps

Tarifa mujore
Tarifa zyrtare 5200 leke/muaj
Cmimi promocional 4490 leke/muaj

Thirjet Nderkombtare jane te vlefshme drejt destinacioneve: Itali, Greqi, Angli, Zvicer, France, Belgjike, Gjermani, USA, Kanada, Australi, Ceki.
*100 minuta kombetare dhe nderkombetare

Parapagimet (kontrate 12 mujore):
Parapagim 6 mujor:

Parapagim 12 mujor:

 
Tarifa e regjistrimit eshte falas

Tarifa e regjistrimit falas
Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar afatit te kontrates

Parapagimet (kontrate 24 mujore):
Parapagim 6 mujor:
 

Parapagim 12 mujor:

 
Tarifa e regjistrimit eshte falas
Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar afatit te kontrates

Tarifa e regjistrimit falas
Perfitohet shpejtesia e internetit te paketes pasardhese (100 Mbps/2990 leke)
Paisja e modemit i jepet ne perdorim klientit bazuar afatit te kontrates

Paketa telefonie shtese:
*100 minuta kombetare dhe nderkombetare/ 300 leke per muaj
*minuta pa limit kombetare dhe nderkombetare, +200 min nderkombetare/ 900 leke per muaj
Gjate periudhes se kontrates ju mund te perfitoni paketen Extra Data:
50 Gb/ 500 Leke
100 Gb/ 1000 Leke